Процедури
Филтрирай по:
 
„Предоставяне на експертна подкрепа на Управляващия орган при осъществяване на процесите на оценка и подбор на проектни предложения по процедури за предоставяне на безвъзмездна помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 чрез

Дата на обявяване: 08.04.2016
Крайна дата за подаване на документи: 19.05.2016
„Предоставяне на експертна подкрепа на Управляващия орган при осъществяване на процесите на оценка и подбор на проектни предложения по процедури за предоставяне на безвъзмездна помощ по Оперативна про...
 
„Периодична доставка на канцеларски материали и копирна хартия за разпечатваща и копирна техника за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 (УО на ОПИК) по обособени позиции:

Дата на обявяване: 08.04.2016
Крайна дата за подаване на документи: 07.06.2016
„Периодична доставка на канцеларски материали и копирна хартия за разпечатваща и копирна техника за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 (УО н...
 
Осигуряване на въздушен превоз на пътници и багаж, хотелски резервации и настаняване при служебните пътувания

Дата на обявяване: 06.04.2016
Крайна дата за подаване на документи: 16.05.2016
„Осигуряване на въздушен превоз на пътници и багаж, хотелски резервации и настаняване при служебните пътувания във връзка с управление и изпълнение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособ...
 
Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води"Д за нуждите на МИ в три обособени позиции

Дата на обявяване: 06.04.2016
"Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на МИ в три обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води ...
 
Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за имоти, предоставени за управление на Министерството на икономиката , находящи се в гр. София, присъединени към топлопреносната мрежа

Дата на обявяване: 28.03.2016
Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за имоти, предоставени за управление на Министерството на икономиката , находящи се в гр. София, присъединени към топлопреносната мрежа...
 
“Подготовка, организация и провеждане на заседанията на Комитета за наблюдение на Oперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия” 2014-2020 г. и на Оперативна програма „

Дата на обявяване: 25.03.2016
Крайна дата за подаване на документи: 05.05.2016
Подготовка, организация и провеждане на заседанията на Комитета за наблюдение на Oперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., на Оперативна програма „Инициатива за малки и средн...
 
„Укрепване на капацитета на служителите от Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г. (УО на ОПИК) и на служители от обща администрация на Министерство на икономиката, подпомагащи работата на Управляващия орга

Дата на обявяване: 25.03.2016
Крайна дата за подаване на документи: 25.05.2016
„Укрепване на капацитета на служителите от Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г. (УО на ОПИК) и на служители от обща администрация на Министерство на...
 
„Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.“

Дата на обявяване: 10.03.2016
Крайна дата за подаване на документи: 21.04.2016
„Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.“...
 
Специфични обучения на кандидати и бенефициенти на Оперативна програма „Инов„ации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.” с две обособени позиции:

Дата на обявяване: 03.02.2016
Крайна дата за подаване на документи: 17.03.2016
Специфични обучения на кандидати и бенефициенти на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.” с две обособени позиции: 1 „Анализ на потребностите от обучение и провеждане на...
 
„Последваща оценка на изпълнението, резултатите и въздействието на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013“

Дата на обявяване: 28.01.2016
Крайна дата за подаване на документи: 31.03.2016
Последваща оценка на изпълнението, резултатите и въздействието на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013“...
 
 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката