Процедури
Филтрирай по:
 
"Подготовка, организация и провеждане на заседанията на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013

Дата на обявяване: 12.04.2012
Краен срок за получаване на документи: 03.05.2012
Крайна дата за подаване на документи: 10.05.2012
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма отправя покана за участие в обществена поръчка по реда на глава V от Закона за обществените поръчки с предмет: "Подготовка, организация и провежда...
 
 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg