Процедури
Филтрирай по:
 
"Изграждане на портал на Министерство на икономиката за предоставяне на електронни административни услуги с интегрирана към него специализирана административна информационна система"

Дата на обявяване: 18.03.2015
Крайна дата за подаване на документи: 27.04.2015
"Изграждане на портал на Министерство на икономиката за предоставяне на електронни административни услуги с интегрирана към него специализирана административна информационна система"...
 
"Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сградите на Министерство на икономиката и енергетиката"

Дата на обявяване: 25.02.2015
"Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сградите на Министерство на икономиката и енергетиката"...
 
Министерство на икономиката отправя покана към всички заинтересовани участници за участие в открита процедура с предмет: "Извършване на преводачески услуги за нуждите на министъра, на политическия кабинет и администрацията на Министерство на икономиката"

Дата на обявяване: 14.01.2015
Крайна дата за подаване на документи: 18.02.2015
Министерство на икономиката отправя покана към всички заинтересовани участници за участие в открита процедура с предмет: "Извършване на преводачески услуги за нуждите на министъра, на политическия каб...
 
"Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сградите на Министерство на икономиката и Министерство на енергетиката"

Дата на обявяване: 22.12.2014
"Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сградите на Министерство на икономиката и Министерство на енергетиката" ...
 
Проведена процедура с предмет: "Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства", обособена позиция № 1 "Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (Хюлет Пакард)"

Дата на обявяване: 09.12.2014
"Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства", обособена позиция № 1 "Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (Хюлет Пакард)"...
 
Проведена процедура с предмет: "Доставка на канцеларски материали", обособена позиция № 2 "Доставка на пликове и бланки"

Дата на обявяване: 09.12.2014
Проведена процедура по чл. 93б, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), въз основа на сключено Рамково споразумение № CПОР-45/ 14.10.2014 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка ...
 
Проведена процедура с предмет: "Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на икономиката и Министерство на енергетиката".

Дата на обявяване: 01.12.2014
"Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на икономиката и Министерство на енергетиката."...
 
Провеждане на компютърно обучение по географски информационни системи (ГИС) - за начинаещи и напреднали, в това число дистанционно и присъствено

Дата на обявяване: 12.09.2014
Крайна дата за подаване на документи: 22.10.2014
Министерството на икономиката и енергетиката с адрес: гр. София, ул. "Славянска" № 8, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка...
 
Извършване на три проучвания на територията на Южна България (включва области Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково) по следните теми: ...

Дата на обявяване: 11.03.2014
Крайна дата за подаване на документи: 09.04.2014
МИЕ отправя покана за участие в обществена поръчка с предмет: "Извършване на три проучвания на територията на Южна България (включва области Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково) по следните теми:....
 
Периодична доставка на канцеларски материали, копирна хартия и консумативи за разпечатваща и копирна техника за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013

Дата на обявяване: 09.01.2014
Крайна дата за подаване на документи: 18.02.2014
Периодична доставка на канцеларски материали, копирна хартия и консумативи за разпечатваща и копирна техника за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността...
 
 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката