Процедури
Филтрирай по:
 
Проведена процедура с предмет: "Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства", обособена позиция № 1 "Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (Хюлет Пакард)"

Дата на обявяване: 09.12.2014
"Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства", обособена позиция № 1 "Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (Хюлет Пакард)"...
 
Проведена процедура с предмет: "Доставка на канцеларски материали", обособена позиция № 2 "Доставка на пликове и бланки"

Дата на обявяване: 09.12.2014
Проведена процедура по чл. 93б, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), въз основа на сключено Рамково споразумение № CПОР-45/ 14.10.2014 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка ...
 
Проведена процедура с предмет: "Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на икономиката и Министерство на енергетиката".

Дата на обявяване: 01.12.2014
"Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на икономиката и Министерство на енергетиката."...
 
Провеждане на компютърно обучение по географски информационни системи (ГИС) - за начинаещи и напреднали, в това число дистанционно и присъствено

Дата на обявяване: 12.09.2014
Крайна дата за подаване на документи: 22.10.2014
Министерството на икономиката и енергетиката с адрес: гр. София, ул. "Славянска" № 8, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка...
 
Извършване на три проучвания на територията на Южна България (включва области Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково) по следните теми: ...

Дата на обявяване: 11.03.2014
Крайна дата за подаване на документи: 09.04.2014
МИЕ отправя покана за участие в обществена поръчка с предмет: "Извършване на три проучвания на територията на Южна България (включва области Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково) по следните теми:....
 
Периодична доставка на канцеларски материали, копирна хартия и консумативи за разпечатваща и копирна техника за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013

Дата на обявяване: 09.01.2014
Крайна дата за подаване на документи: 18.02.2014
Периодична доставка на канцеларски материали, копирна хартия и консумативи за разпечатваща и копирна техника за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността...
 
"Извършване на предварителна оценка, екологична оценка и оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони на оперативната програма за иновации и конкурентоспособност за програмен период 2014-2020 г."

Дата на обявяване: 11.10.2013
Крайна дата за подаване на документи: 20.11.2013
Извършване на предварителна оценка, екологична оценка и оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони на оперативната програма за иновации и конкурентоспособност за прогр...
 
Логистично и техническо обезпечаване на мероприятия/събития, касаещи изпълнението на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" (ОПК) 2007-2013 и подготовката на бъдещата оперативна програма за периода 2014-2020 г.

Дата на обявяване: 08.08.2013
Крайна дата за подаване на документи: 12.09.2013
Открита процедура с предмет: "Логистично и техническо обезпечаване на мероприятия/събития, касаещи изпълнението на ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" (ОПК) 2007-2013 и по...
 
Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма

Дата на обявяване: 22.01.2013
Крайна дата за подаване на документи: 18.02.2013
Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма...
 
Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания на служители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма

Дата на обявяване: 04.10.2012
Крайна дата за подаване на документи: 14.11.2012
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма отправя покана за участие в обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания на ...
 
 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg