Процедури
Филтрирай по:
 
Избор на изпълнител за сключване на договор въз основа на сключено Рамково споразумение № CПОР-416/02.10.2015 г. за обществена поръчка с предмет: "Доставка на канцеларски материали", по обособена позиция № 1 "Доставка на канцеларски материали"

Дата на обявяване: 11.11.2015
Крайна дата за подаване на документи: 17.11.2015
Избор на изпълнител за сключване на договор въз основа на сключено Рамково споразумение № CПОР-416/02.10.2015 г. за обществена поръчка с предмет: "Доставка на канцеларски материали", по обособена пози...
 
„Доставка на компютърна, периферна техника (принтери, скенери, мултимедийни проектори) и софтуер за нуждите на Министерството на икономиката“ по 5 обособени позиции

Дата на обявяване: 16.09.2015
Крайна дата за подаване на документи: 27.10.2015
Доставка на компютърна, периферна техника (принтери, скенери, мултимедийни проектори) и софтуер за нуждите на Министерството на икономиката, по 5 обособени позиции: Позиция 1: „Доставка на настолни к...
 
"Анализ и оценка на административния, технически и финансов капацитет на институционалните бенефициенти на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020"

Дата на обявяване: 12.09.2015
Крайна дата за подаване на документи: 11.11.2015
Анализ и оценка на административния, технически и финансов капацитет на институционалните бенефициенти на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020...
 
"Осъществяване на денонощна физическа въоръжена охрана на имоти и движимо имущество в тях, собственост на Министерството на икономиката и осигуряване на пропускателен режим в сградите"

Дата на обявяване: 18.08.2015
Крайна дата за подаване на документи: 05.10.2015
Осъществяване на денонощна физическа въоръжена охрана на имоти и движимо имущество в тях, собственост на Министерството на икономиката и осигуряване на пропускателен режим в сградите...
 
Изработка на рекламни аудио и визуални материали за представяне на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г.

Дата на обявяване: 27.07.2015
Крайна дата за подаване на документи: 09.09.2015
Изработка на рекламни аудио и визуални материали за представяне на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г....
 
"Изграждане на портал на Министерство на икономиката за предоставяне на електронни административни услуги с интегрирана към него специализирана административна информационна система"

Дата на обявяване: 18.03.2015
Крайна дата за подаване на документи: 27.04.2015
"Изграждане на портал на Министерство на икономиката за предоставяне на електронни административни услуги с интегрирана към него специализирана административна информационна система"...
 
"Избор на предприятие за предоставяне на фиксирана телефонна услуга чрез обществена електронна съобщителна мрежа за нуждите на Министерството на икономиката"

Дата на обявяване: 05.03.2015
Крайна дата за подаване на документи: 14.04.2015
"Избор на предприятие за предоставяне на фиксирана телефонна услуга чрез обществена електронна съобщителна мрежа за нуждите на Министерството на икономиката"...
 
"Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сградите на Министерство на икономиката и енергетиката"

Дата на обявяване: 25.02.2015
"Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сградите на Министерство на икономиката и енергетиката"...
 
Министерство на икономиката отправя покана към всички заинтересовани участници за участие в открита процедура с предмет: "Извършване на преводачески услуги за нуждите на министъра, на политическия кабинет и администрацията на Министерство на икономиката"

Дата на обявяване: 14.01.2015
Крайна дата за подаване на документи: 18.02.2015
Министерство на икономиката отправя покана към всички заинтересовани участници за участие в открита процедура с предмет: "Извършване на преводачески услуги за нуждите на министъра, на политическия каб...
 
"Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сградите на Министерство на икономиката и Министерство на енергетиката"

Дата на обявяване: 22.12.2014
"Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сградите на Министерство на икономиката и Министерство на енергетиката" ...
 
 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката