Процедури
Филтрирай по:
 
Логистично и техническо обезпечаване на мероприятия/събития, касаещи изпълнението на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" (ОПК) 2007-2013 и подготовката на бъдещата оперативна програма за периода 2014-2020 г.

Дата на обявяване: 08.08.2013
Крайна дата за подаване на документи: 12.09.2013
Открита процедура с предмет: "Логистично и техническо обезпечаване на мероприятия/събития, касаещи изпълнението на ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" (ОПК) 2007-2013 и по...
 
Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма

Дата на обявяване: 22.01.2013
Крайна дата за подаване на документи: 18.02.2013
Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма...
 
Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания на служители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма

Дата на обявяване: 04.10.2012
Крайна дата за подаване на документи: 14.11.2012
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма отправя покана за участие в обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания на ...
 
"Подготовка, организация и провеждане на заседанията на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013

Дата на обявяване: 12.04.2012
Краен срок за получаване на документи: 03.05.2012
Крайна дата за подаване на документи: 10.05.2012
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма отправя покана за участие в обществена поръчка по реда на глава V от Закона за обществените поръчки с предмет: "Подготовка, организация и провежда...
 
Социологически проучвания за изпълнение, мониторинг и оценка на Комуникационния план на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013

Дата на обявяване: 04.01.2012
Краен срок за получаване на документи: 07.02.2012
Крайна дата за подаване на документи: 17.02.2012
Социологически проучвания за изпълнение, мониторинг и оценка на Комуникационния план на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013...
 
"Извършване на преводачески услуги за нуждите на министъра, на политическия кабинет и на администрацията на Министерството на икономиката и енергетиката по следните две самостоятелно обособени позиции: 1. Писмени преводи 2. Устни преводи."

Дата на обявяване: 18.01.2011
"Извършване на преводачески услуги за нуждите на министъра, на политическия кабинет и на администрацията на Министерството на икономиката и енергетиката по следните две самостоятелно обособени позиции...
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК предстои
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg