Процедури
Филтрирай по:
 
"Подготовка, организация и провеждане на заседанията на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013

Дата на обявяване: 12.04.2012
Краен срок за получаване на документи: 03.05.2012
Крайна дата за подаване на документи: 10.05.2012
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма отправя покана за участие в обществена поръчка по реда на глава V от Закона за обществените поръчки с предмет: "Подготовка, организация и провежда...
 
Социологически проучвания за изпълнение, мониторинг и оценка на Комуникационния план на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013

Дата на обявяване: 04.01.2012
Краен срок за получаване на документи: 07.02.2012
Крайна дата за подаване на документи: 17.02.2012
Социологически проучвания за изпълнение, мониторинг и оценка на Комуникационния план на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013...
 
"Извършване на преводачески услуги за нуждите на министъра, на политическия кабинет и на администрацията на Министерството на икономиката и енергетиката по следните две самостоятелно обособени позиции: 1. Писмени преводи 2. Устни преводи."

Дата на обявяване: 18.01.2011
"Извършване на преводачески услуги за нуждите на министъра, на политическия кабинет и на администрацията на Министерството на икономиката и енергетиката по следните две самостоятелно обособени позиции...
 
 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката