Публични покани
Филтрирай по:
 
"Доставка на резервни части, поддръжка и ремонт на автомобили, собственост на МИ"

Дата на обявяване: 12.03.2015
Крайна дата за подаване на документи: 27.03.2015
"Доставка на резервни части, поддръжка и ремонт на автомобили, собственост на МИ"...
 
Осигуряване на застраховки за нуждите на Министерството на икономиката и енергетиката

Дата на обявяване: 26.09.2014
Крайна дата за подаване на документи: 07.10.2014
Осигуряване на застраховки за нуждите на Министерството на икономиката и енергетиката...
 
Публична покана с предмет: "Доставка на бутилирана натурална минерална вода и пластмасови чаши в административните сгради на Министерството на икономиката и енергетиката, находящи се в гр. София, ул. "Славянска" № 8, ул. "Триадица" № 8, ул. "Княз Александ

Дата на обявяване: 31.05.2014
Крайна дата за подаване на документи: 09.06.2014
Министерство на икономиката и енергетиката отправя покана за участие в обществена поръчка по реда на Глава 8а от Закона за обществените поръчки с предмет: "Доставка на бутилирана натурална минерална в...
 
Извършване на хамалски услуги в сградите на Министерството на икономиката и енергетиката

Дата на обявяване: 21.02.2014
Крайна дата за подаване на документи: 05.03.2014
Министерство на икономиката и енергетиката отправя покана за участие в обществена поръчка с предмет: "Извършване на хамалски услуги в сградите на Министерството на икономиката и енергетиката". ...
 
Осигуряване на пощенски услуги за нуждите на Министерство на икономиката и енергетиката

Дата на обявяване: 10.02.2014
Крайна дата за подаване на документи: 21.02.2014
Осигуряване на пощенски услуги за нуждите на Министерство на икономиката и енергетиката...
 
Оптимизиране на процесите на архивиране на документацията от изпълнението на ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 (ОПРКБИ)

Дата на обявяване: 09.08.2013
Крайна дата за подаване на документи: 22.08.2013
Покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура с предмет: "Оптимизиране на процесите на архивиране на документацията от изпълнението на ОП "Развитие на конкурентоспособността на българск...
 
 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg