Покани
Филтрирай по:
 
Изпълнение на услуга:"Изготвяне на рецензия на "Доклад за резултатите от извършените геологопроучвателни работи на метални полезни изкопаеми в находище "Прохорово", попадащо на територията на област Ямбол и област Сливен, с изчисление на запаси към 30.05.

Дата на обявяване: 07.10.2014
Крайна дата за подаване на документи: 10.10.2014
Изпълнение на услуга:"Изготвяне на рецензия на "Доклад за резултатите от извършените геологопроучвателни работи на метални полезни изкопаеми в находище "Прохорово", попадащо на територията на област Я...
 
"Изграждане на информационен щанд за представянето на България като атрактивна туристическа дестинация на международно туристическо изложение International Golf Travel Market /IGTM/ 2014 във Вила Ерба, Комо, Италия, в периода 27 – 30 октомври 2014 г."

Дата на обявяване: 01.10.2014
Крайна дата за подаване на документи: 13.10.2014
"Изграждане на информационен щанд за представянето на България като атрактивна туристическа дестинация на международно туристическо изложение International Golf Travel Market /IGTM/ 2014 във Вила Ерба...
 
Изпълнение на услуга с предмет: "Изготвяне на оценка на пазарната стойност на правото на ползване върху имот – частна държавна собственост, находящ се в град София, район "Кремиковци", Столична община"

Дата на обявяване: 12.09.2014
Крайна дата за подаване на документи: 26.09.2014
Изпълнение на услуга с предмет: "Изготвяне на оценка на пазарната стойност на правото на ползване върху имот – частна държавна собственост, находящ се в град София, район "Кремиковци", Столична общин...
 
Осъществяване на абонаментно техническо обслужване на телефонни централи, телекомуникационно оборудване, слаботокови инсталации, техническо съдействие при повреди и движение на телефонни постове в сградите на Министерството на икономиката и енергетиката

Дата на обявяване: 22.04.2014
Крайна дата за подаване на документи: 07.05.2014
МИЕ отправя покана за участие в обществена поръчка с предмет: "Осъществяване на абонаментно техническо обслужване на телефонни централи, телекомуникационно оборудване, слаботокови инсталации, ...
 
Поддръжка на асансьорните уредби в административните сгради на МИЕ на ул. "Княз Александър І" № 12 и ул. "Триадица" № 8

Дата на обявяване: 01.04.2014
Крайна дата за подаване на документи: 11.04.2014
Покана към всички заинтересовани кандидати за изпълнение на услуга: "Поддръжка на асансьорните уредби в административните сгради на МИЕ на ул. "Княз Александър І" № 12 и ул. "Триадица" № 8"...
 
 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg