Процедури
Филтрирай по:
 
Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания до Брюксел за нуждите на Министерство на икономиката

Дата на обявяване: 24.06.2019
Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания до Брюксел за нуждите на Министерство на икономиката ...
 
„Доставка на седем броя фабрично нови моторни превозни средства по три обособени позиции"

Дата на обявяване: 20.06.2019
Крайна дата за подаване на документи: 23.07.2019
„Доставка на седем броя фабрично нови моторни превозни средства по три обособени позиции: Позиция 1. „Доставка на четири броя фабрично нови моторни превозни средства, тип „Хечбек“; Позиция 2. „Доставк...
 
„Осигуряване на цялостна организация по подготовка, изготвяне на концепция и осъществяване на участието на Република България в Световното универсално изложение ЕКСПО 2020 Дубай, Обединените арабски емирства“

Дата на обявяване: 10.06.2019
Крайна дата за подаване на документи: 29.07.2019
„Осигуряване на цялостна организация по подготовка, изготвяне на концепция и осъществяване на участието на Република България в Световното универсално изложение ЕКСПО 2020 Дубай, Обединените арабски е...
 
„Извършване на междинна оценка на изпълнението на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 г.“

Дата на обявяване: 10.06.2019
Крайна дата за подаване на документи: 17.07.2019
Извършване на междинна оценка на изпълнението на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 г....
 
„Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на Министерство на икономиката”

Дата на обявяване: 10.05.2019
Крайна дата за подаване на документи: 20.05.2019
Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на Министерство на икономиката...
 
„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина и хотелски резервации и настаняване в чужбина по три обособени позиции“

Дата на обявяване: 05.03.2019
Крайна дата за подаване на документи: 05.04.2019
Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина и хотелски резервации и настаняване в чужбина по три обособени позиции...
 
Подновяване на софтуерната и техническа поддръжка на антивирусен и антиспам софтуер от F-Secure и на клъстерен комплекс от производителя Check Point за нуждите на Министерството на икономиката

Дата на обявяване: 28.02.2019
Крайна дата за подаване на документи: 22.03.2019
"Подновяване на софтуерната и техническа поддръжка на антивирусен и антиспам софтуер от F-Secure и на клъстерен комплекс от производителя Check Point за нуждите на Министерството на икономиката" по тр...
 
"Укрепване на капацитета на служителите от Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г. (УО на ОПИК) и на служители от обща администрация на Министерство на икономиката, подпомагащи работата на Управляващия орга

Дата на обявяване: 15.02.2019
Крайна дата за подаване на документи: 22.03.2019
Укрепване на капацитета на служителите от Управляващия орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (УО на ОПИК) и на служители от обща администрация на Министерство на ико...
 
„Междинна оценка на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020“

Дата на обявяване: 14.02.2019
Крайна дата за подаване на документи: 20.03.2019
Междинна оценка на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020...
 
„Услуги по почистване, щадящи околната среда, за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.”

Дата на обявяване: 05.02.2019
Крайна дата за подаване на документи: 20.02.2019
Услуги по почистване, щадящи околната среда, за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г....
 
 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg