Събиране на оферти с обява
Филтрирай по:
 
„Доставка на нов лек автомобил за нуждите на Министерство на икономиката”

Дата на обявяване: 05.12.2017
Крайна дата за подаване на документи: 15.12.2017
Доставка на нов лек автомобил за нуждите на Министерство на икономиката...
 
„Подмяна на настилка на паркинг пред административната сграда на Министерството на икономиката на ул. „Славянска” № 8“

Дата на обявяване: 19.07.2017
Крайна дата за подаване на документи: 11.08.2017
Подмяна на настилка на паркинг пред административната сграда на Министерството на икономиката на ул. „Славянска” № 8...
 
"Осигуряване на застраховки за нуждите на Министерството на икономиката" при две обособени позиции: 1. Застраховка на имущество 2. Застраховка на сухопътни превозни средства

Дата на обявяване: 01.12.2016
Крайна дата за подаване на документи: 15.12.2016
Осигуряване на застраховки за нуждите на Министерството на икономиката, при две обособени позиции: 1. Застраховка на имущество 2. Застраховка на сухопътни превозни средства ...
 
„Доставка на нов изцяло електрически автомобил за нуждите на Министерство на икономиката“

Дата на обявяване: 25.10.2016
Крайна дата за подаване на документи: 01.11.2016
Покана с предмет: Доставка на нов изцяло електрически автомобил за нуждите на Министерство на икономиката...
 
Строително-ремонтни дейности в административната сграда на Министерството на икономиката на ул. „Славянска” № 8

Дата на обявяване: 08.09.2016
Крайна дата за подаване на документи: 30.09.2016
Строително-ремонтни дейности в административната сграда на Министерството на икономиката на ул. „Славянска” № 8...
 
„Доставка на нов изцяло електрически автомобил за нуждите на Министерство на икономиката“

Дата на обявяване: 19.08.2016
Крайна дата за подаване на документи: 10.09.2016
„Доставка на нов изцяло електрически автомобил за нуждите на Министерство на икономиката“...
 
Подмяна на настилка на паркинг пред административната сграда на Министерство на икономиката на ул. „Славянска” № 8

Дата на обявяване: 30.06.2016
Крайна дата за подаване на документи: 15.07.2016
Подмяна на настилка на паркинг пред административната сграда на Министерство на икономиката на ул. „Славянска” № 8....
 
 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg