Становища на АОП
  • Становище за осъществен предварителен контрол по чл.234 от ЗОП
    27.07.2016

    Становище за осъществен предварителен контрол по чл.234 от ЗОП по отношение възлагане на обществена поръчка: "Възлагане на услуги по управление на предоставени по силата на Финансово споразумение средства от ЕСИФ за изпълнение на финансови инструменти по ОПИК посредством Фонд на фондовете"

    234_K-4_MI_Stanovishte_P
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК предстои
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg