Обяви за провеждани търгове и конкурси по реда на ПРУПДТДДУК
Филтрирай по:
 
"Земинвест" ЕАД обявява електронен търг за продажба на недвижим имот, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 07.04.2020
"Земинвест" ЕАД обявява електронен търг за продажба на недвижим имот, собственост на дружеството...
 
"Национална спортна база" ЕАД обявява търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем на обекти, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 07.04.2020
"Национална спортна база" ЕАД обявява търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем на обекти, собственост на дружеството...
 
"Напоителни системи" ЕАД обявява търгове при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок от 3 /три/ години на активи, стопанисвани от клон "Хасково" и клон "Мизия"

Дата на обявяване: 07.04.2020
"Напоителни системи" ЕАД обявява търгове при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок от 3 /три/ години на активи, стопанисвани от клон "Хасково" и клон "Мизия"...
 
"АДИС" ЕООД обявява търг с тайно наддаване, при открито заседание за отдаване под наем на имот

Дата на обявяване: 02.04.2020
"АДИС" ЕООД обявява търг с тайно наддаване, при открито заседание за отдаване под наем на имот...
 
МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, гр. София обявява конкурс за избор на застраховател по две обособени позиции

Дата на обявяване: 30.03.2020
МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, гр. София обявява конкурс за избор на застраховател по две обособени позиции...
 
"БДЖ-Пътнически превози" ЕООД обявява търг с тайно наддаване за продажба на 38 /тридесет и осем/ броя бракувани пътнически вагона, за междурелсие 1435 мм, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 30.03.2020
"БДЖ-Пътнически превози" ЕООД обявява търг с тайно наддаване за продажба на 38 /тридесет и осем/ броя бракувани пътнически вагона, за междурелсие 1435 мм, собственост на дружеството...
 
"Напоителни системи" ЕАД обявява търг, при закрито заседание, за отдаване под наем на активи, стопанисвани от клон "Среден Дунав", гр. Плевен, за срок от 10 /десет/ години

Дата на обявяване: 27.03.2020
"Напоителни системи" ЕАД обявява търг, при закрито заседание, за отдаване под наем на активи, стопанисвани от клон "Среден Дунав", гр. Плевен, за срок от 10 /десет/ години...
 
"Транспортно строителство и възстановяване" ЕАД обявява търг, за продажба чрез електронната платформа, на самостоятелен обект, находящ се в с. Тополи, обл. Варна

Дата на обявяване: 26.03.2020
"Транспортно строителство и възстановяване" ЕАД обявява търг, за продажба чрез електронната платформа, на самостоятелен обект, находящ се в с. Тополи, обл. Варна...
 
"АДИС" ЕООД обявява търг с тайно наддаване, при открито заседание, за отдаване под наем на имот

Дата на обявяване: 24.03.2020
"АДИС" ЕООД обявява търг с тайно наддаване, при открито заседание, за отдаване под наем на имот...
 
"БДЖ-Пътнически превози" ЕООД обявява търг с тайно наддаване за продажба на 80 броя рами от талиги БТ 6 и 100 броя ресори 8/1200 от бракувани товарни вагони, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 23.03.2020
"БДЖ-Пътнически превози" ЕООД обявява търг с тайно наддаване за продажба на 80 броя рами от талиги БТ 6 и 100 броя ресори 8/1200 от бракувани товарни вагони, собственост на дружеството...
 
 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката