Обяви за провеждани търгове и конкурси по реда на ПРУПДТДДУК
Филтрирай по:
 
„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за продажба на 6 /шест/ броя бракуван тягов подвижен състав, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 17.01.2020
„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за продажба на 6 /шест/ броя бракуван тягов подвижен състав, собственост на дружеството....
 
"Национална спортна база" ЕАД обявява търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем на обекти, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 15.01.2020
"Национална спортна база" ЕАД обявява търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем на обекти, собственост на дружеството...
 
"Напоителни системи" ЕАД обявява търг за отдаване под наем, за срок от 10 /десет/ години на актив, стопанисван от клон "Марица", гр. Пловдив

Дата на обявяване: 14.01.2020
"Напоителни системи" ЕАД обявява търг за отдаване под наем, за срок от 10 /десет/ години на актив, стопанисван от клон "Марица", гр. Пловдив...
 
"Студентски столове и общежития" ЕАД, гр. Пловдив обявява конкурс за отдаване под наем на обект, за срок от 3 /три/ години

Дата на обявяване: 14.01.2020
"Студентски столове и общежития" ЕАД, гр. Пловдив обявява конкурс за отдаване под наем на обект, за срок от 3 /три/ години...
 
"Студентски столове и общежития" ЕАД клон Ямбол обявява търг с тайно наддаване, за продажба на дълготраен актив, движима вещ-лек автомобил

Дата на обявяване: 13.01.2020
"Студентски столове и общежития" ЕАД клон Ямбол обявява търг с тайно наддаване, за продажба на дълготраен актив, движима вещ-лек автомобил...
 
"Многопрофилна болница за активно лечение Варна" ЕООД обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на Самостоятелен обект, находящ се в гр. Шумен, за срок от 5 /пет/ години

Дата на обявяване: 13.01.2020
"Многопрофилна болница за активно лечение Варна" ЕООД обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на Самостоятелен обект, находящ се в гр. Шумен, за срок от 5 /пет/ години...
 
"Врана" ЕАД обявява търг за продажба на недвижим имот, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 13.01.2020
"Врана" ЕАД обявява търг за продажба на недвижим имот, собственост на дружеството...
 
"УМБАЛ Д-р Георги Странски" ЕАД, гр. Плевен обявява конкурс с тайно наддаване, за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на недвижим имот, собственост на болницата

Дата на обявяване: 10.01.2020
"УМБАЛ Д-р Георги Странски" ЕАД, гр. Плевен обявява конкурс с тайно наддаване, за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на недвижим имот, собственост на болницата...
 
"БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София обявява търг с тайно наддаване за продажба на 35 /тридесет и пет/ броя локомотиви и 1 /един/ брой вагон-отоплител, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 10.01.2020
"БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София обявява търг с тайно наддаване за продажба на 35 /тридесет и пет/ броя локомотиви и 1 /един/ брой вагон-отоплител, собственост на дружеството...
 
"Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за продължително лечение и рехабилитация - Цар Фердинанд I" ЕООД, с. Искрец обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, собственост на болницата

Дата на обявяване: 08.01.2020
"Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за продължително лечение и рехабилитация - Цар Фердинанд I" ЕООД, с. Искрец обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, собс...
 
 
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката