Обяви за провеждани търгове и конкурси по реда на ПРУПДТДДУК
Филтрирай по:
 
"АДИС" ЕООД обявява търг с тайно наддаване, при открито заседание, за продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 18.07.2019
"АДИС" ЕООД обявява търг с тайно наддаване, при открито заседание, за продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството...
 
"Пристанище Варна" ЕАД обявява търг с тайно наддаване, за продажба на ДМА, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 18.07.2019
"Пристанище Варна" ЕАД обявява търг с тайно наддаване, за продажба на ДМА, собственост на дружеството...
 
"Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести-Троян" ЕООД, гр. Троян обявява публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на помещения, находящи се в административната сграда на дружеството

Дата на обявяване: 17.07.2019
"Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести-Троян" ЕООД, гр. Троян обявява публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на помещения, находящи се в административната...
 
"Студентски столове и общежития" ЕАД - София, клон Велико Търново обявява търг с явно наддаване, за отдаване под наем на недвижимо имущество

Дата на обявяване: 17.07.2019
"Студентски столове и общежития" ЕАД - София, клон Велико Търново обявява търг с явно наддаване, за отдаване под наем на недвижимо имущество...
 
"Пристанище Варна" ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на ДМА, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 17.07.2019
"Пристанище Варна" ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на ДМА, собственост на дружеството...
 
"Проинвекс" ЕООД обявява търг с тайно наддаване при открито заседание за продажба на ДМА, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 16.07.2019
"Проинвекс" ЕООД обявява търг с тайно наддаване при открито заседание за продажба на ДМА, собственост на дружеството...
 
"НЕК" ЕАД обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 12.07.2019
"НЕК" ЕАД обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, собственост на дружеството...
 
"Пристанищен комплекс-Русе" ЕАД обявява конкурс за сключване на договор за задължителна застраховка "Трудова злополука" за работниците, за срок от една година

Дата на обявяване: 12.07.2019
"Пристанищен комплекс-Русе" ЕАД обявява конкурс за сключване на договор за задължителна застраховка "Трудова злополука" за работниците, за срок от една година...
 
"Български морски квалификационен център" ЕАД обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на помещения, част от административната сграда, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 11.07.2019
"Български морски квалификационен център" ЕАД обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на помещения, част от административната сграда, собственост на дружеството...
 
"Проинвекс" ЕООД обявява търг с тайно наддаване, при открито заседание, за отдаване под наем на недвижими имоти

Дата на обявяване: 11.07.2019
"Проинвекс" ЕООД обявява търг с тайно наддаване, при открито заседание, за отдаване под наем на недвижими имоти...
 
 
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката