Обяви за провеждани търгове и конкурси по реда на ПРУПДТДДУК
Филтрирай по:
 
"Ученически отдих и спорт" ЕАД, обявява търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 20.09.2019
"Ученически отдих и спорт" ЕАД, обявява търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, собственост на дружеството...
 
"Адис" ЕООД, обявява търг с тайно наддаване, при открито заседание, за отдаване под наем на имоти, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 20.09.2019
"Адис" ЕООД, обявява търг с тайно наддаване, при открито заседание, за отдаване под наем на имоти, собственост на дружеството...
 
"Български морски квалификационен център" ЕАД, обявява конкурс за избор на изпълнител, за представяне на застрахователни услуги, за нуждите на дружеството през 2019 година, по Застраховка "Каско на плавателен съд"

Дата на обявяване: 19.09.2019
"Български морски квалификационен център" ЕАД, обявява конкурс за избор на изпълнител, за представяне на застрахователни услуги, за нуждите на дружеството през 2019 година, по Застраховка "Каско на пл...
 
"Национална спортна база" ЕАД, обявява конкурс, при закрито заседание, за отдаване под наем на обект, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 18.09.2019
"Национална спортна база" ЕАД, обявява конкурс, при закрито заседание, за отдаване под наем на обект, собственост на дружеството...
 
"Индустриален и логистичен парк-Бургас" АД, обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, за позиция за поставяне на преместваем обект - павилион с навес, за търговия с кафе и закуски, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 18.09.2019
"Индустриален и логистичен парк-Бургас" АД, обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, за позиция за поставяне на преместваем обект - павилион с навес, за ...
 
„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 342 броя голямотонажни контейнери, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 16.09.2019
„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 342 броя голямотонажни контейнери, собственост на дружеството....
 
„Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация“ ЕАД, гр. София обявява конкурс за отдаване под наем на обект „Помещения за бюфет“, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 13.09.2019
„Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация“ ЕАД, гр. София обявява конкурс за отдаване под наем на обект „Помещения за бюфет“, собственост на дружеството....
 
"Холдинг Български държавни железници" ЕАД, обявява търг с тайно наддаване за продажба на 282 /двеста осемдесет и две/ броя теснопътни товарни вагони, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 12.09.2019
"Холдинг Български държавни железници" ЕАД, обявява търг с тайно наддаване за продажба на 282 /двеста осемдесет и две/ броя теснопътни товарни вагони, собственост на дружеството...
 
"Напоителни системи" ЕАД обявява търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за продажба на материален актив, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 12.09.2019
"Напоителни системи" ЕАД обявява търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за продажба на материален актив, собственост на дружеството...
 
"Проинвекс" ЕООД, обявява търгове с тайно наддаване при открито заседание, за отдаване под наем на недвижими имоти

Дата на обявяване: 11.09.2019
"Проинвекс" ЕООД, обявява търгове с тайно наддаване при открито заседание, за отдаване под наем на недвижими имоти...
 
 
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката