Обяви за провеждани търгове и конкурси по реда на ПРУПДТДДУК
Филтрирай по:
 
„АКАДЕМИКА 2011“ ЕАД публикува обява за търг за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 14.10.2019
„АКАДЕМИКА 2011“ ЕАД публикува обява за търг за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството....
 
„Напоителни система“ ЕАД открива процедура за отдаване под наем за срок от 3 години на активи, стопанисвани от клон „Бургас“.

Дата на обявяване: 14.10.2019
„Напоителни система“ ЕАД открива процедура за отдаване под наем за срок от 3 години на активи, стопанисвани от клон „Бургас“....
 
"Български пощи" ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, находящ се в с. Марково, обл. Пловдив

Дата на обявяване: 11.10.2019
"Български пощи" ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, находящ се в с. Марково, обл. Пловдив...
 
УМБАЛ "Света Марина" ЕАД, гр. Варна обявява конкурс за избор на застраховател, за срок от една година на медицинско оборудване, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 11.10.2019
УМБАЛ "Света Марина" ЕАД, гр. Варна обявява конкурс за избор на застраховател, за срок от една година на медицинско оборудване, собственост на дружеството...
 
"Български пощи" ЕАД обявява търгове с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 10.10.2019
"Български пощи" ЕАД обявява търгове с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството...
 
"Национална компания индустриални зони" ЕАД обявява конкурс за разполагане на строителен фургон, върху недвижим имот, находящ се в с. Гурмазово, общ. Божурище, обл. София

Дата на обявяване: 10.10.2019
"Национална компания индустриални зони" ЕАД обявява конкурс за разполагане на строителен фургон, върху недвижим имот, находящ се в с. Гурмазово, общ. Божурище, обл. София...
 
УМБАЛ "Света Марина" ЕАД, гр. Варна обявява конкурс, при закрито заседание, за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 10.10.2019
УМБАЛ "Света Марина" ЕАД, гр. Варна обявява конкурс, при закрито заседание, за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството...
 
"АДИС" ЕООД, гр. София обявява електронен търг, чрез електронната платформа за продажба на имоти, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 09.10.2019
"АДИС" ЕООД, гр. София обявява електронен търг, чрез електронната платформа за продажба на имоти, собственост на дружеството...
 
"НЕК" ЕАД обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 08.10.2019
"НЕК" ЕАД обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството...
 
УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив обявява конкурс за отдаване под наем на актив, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 08.10.2019
УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив обявява конкурс за отдаване под наем на актив, собственост на дружеството...
 
 
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката