Обяви за провеждани търгове и конкурси по реда на ПРУПДТДДУК
Филтрирай по:
 
"Специализирана болница за рехабилитация-Котел" ЕООД обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на обекти, собственост на болницата

Дата на обявяване: 26.02.2020
"Специализирана болница за рехабилитация-Котел" ЕООД обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на обекти, собственост на болницата...
 
"Интендантско обслужване" ЕАД обявява търг с тайно наддаване, при открито заседание, за отдаване под наем на части от недвижим имот, находящи се в гр. Горна Оряховица

Дата на обявяване: 24.02.2020
"Интендантско обслужване" ЕАД обявява търг с тайно наддаване, при открито заседание, за отдаване под наем на части от недвижим имот, находящи се в гр. Горна Оряховица...
 
"БДЖ - Пътнически превози" ЕООД обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на четири броя недвижими имота, находящи се в ППП София, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 21.02.2020
"БДЖ - Пътнически превози" ЕООД обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на четири броя недвижими имота, находящи се в ППП София, собственост на дружеството...
 
"Напоителни системи" ЕАД обявява търгове за отдаване под наем, при закрито заседание, за срок от 10 /десет/ години

Дата на обявяване: 21.02.2020
"Напоителни системи" ЕАД обявява търгове за отдаване под наем, при закрито заседание, за срок от 10 /десет/ години...
 
"Проинвекс" ЕООД обявява търгове с тайно наддаване, при открито заседание, за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 21.02.2020
"Проинвекс" ЕООД обявява търгове с тайно наддаване, при открито заседание, за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството...
 
"Български морски квалификационен център" ЕАД обявява конкурс за предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на дружеството през 2020 година

Дата на обявяване: 21.02.2020
"Български морски квалификационен център" ЕАД обявява конкурс за предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на дружеството през 2020 година...
 
Холдинг „БДЖ“ ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба в един лот на 28 бр. голямотонажни контейнери, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 20.02.2020
Холдинг „БДЖ“ ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба в един лот на 28 бр. голямотонажни контейнери, собственост на дружеството....
 
Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация" ЕАД обявява конкурс, за отдаване под наем на обект, за срок от 4 /четири/ месеца

Дата на обявяване: 20.02.2020
"Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация" ЕАД обявява конкурс, за отдаване под наем на обект, за срок от 4 /четири/ месеца...
 
"Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология-Майчин дом" ЕАД обявява търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем на обект, за срок от 10 /десет/ години

Дата на обявяване: 19.02.2020
"Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология-Майчин дом" ЕАД обявява търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем на обект, за срок от 10 /десет/ годин...
 
"Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обект "Помещения за бюфет"

Дата на обявяване: 19.02.2020
"Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обект "Помещения за бюфет"...
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Икономическа карта
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката