Обяви за провеждани търгове и конкурси по реда на ПРУПДТДДУК
Филтрирай по:
 
"Студентски столове и общежития" ЕАД - клон Русе обявява търг за отдаване под наем на обект, за срок от 3 /три/ години

Дата на обявяване: 27.01.2020
"Студентски столове и общежития" ЕАД - клон Русе обявява търг за отдаване под наем на обект, за срок от 3 /три/ години...
 
"Български квалификационен център" ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение-кабинет, находящо се в административната сграда на дружеството

Дата на обявяване: 23.01.2020
"Български квалификационен център" ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение-кабинет, находящо се в административната сграда на дружеството...
 
НЕК ЕАД обявява търг за отдаване под наем на ПИ и сгради, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 17.01.2020
НЕК ЕАД обявява търг за отдаване под наем на ПИ и сгради, собственост на дружеството....
 
"Студентски столове и общежития" ЕАД клон Ямбол обявява търг с тайно наддаване, за продажба на дълготраен актив, движима вещ-лек автомобил

Дата на обявяване: 13.01.2020
"Студентски столове и общежития" ЕАД клон Ямбол обявява търг с тайно наддаване, за продажба на дълготраен актив, движима вещ-лек автомобил...
 
"Врана" ЕАД обявява търг за продажба на недвижим имот, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 13.01.2020
"Врана" ЕАД обявява търг за продажба на недвижим имот, собственост на дружеството...
 
"Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за продължително лечение и рехабилитация - Цар Фердинанд I" ЕООД, с. Искрец обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, собственост на болницата

Дата на обявяване: 08.01.2020
"Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за продължително лечение и рехабилитация - Цар Фердинанд I" ЕООД, с. Искрец обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, собс...
 
„Български морски квалификационен център“ ЕАД обявява повторен конкурс за избор на изпълнител за предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „БМКЦ“ ЕАД през 2018 г.

Дата на обявяване: 01.02.2018
Крайна дата за подаване на документи: 19.02.2018
„Български морски квалификационен център“ ЕАД обявява повторен конкурс за избор на изпълнител за предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „БМКЦ“ ЕАД през 2018 г....
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Икономическа карта
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката