Обяви за провеждани търгове и конкурси по реда на ПРУПДТДДУК
Филтрирай по:
 
"Редки метали" ЕООД /Л/, Бухово обявява търг с тайно наддаване за продажба на активи, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 12.08.2019
"Редки метали" ЕООД /Л/, Бухово обявява търг с тайно наддаване за продажба на активи, собственост на дружеството...
 
"Институт по маркетинг" ЕООД обявява конкурс за застраховане на имуществото на дружеството, за период от 1 /една/ година

Дата на обявяване: 12.08.2019
"Институт по маркетинг" ЕООД обявява конкурс за застраховане на имуществото на дружеството, за период от 1 /една/ година...
 
"Холдинг Български държавни железници" ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на 2 998 броя резервни части, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 12.08.2019
"Холдинг Български държавни железници" ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на 2 998 броя резервни части, собственост на дружеството...
 
"Български морски квалификационен център" обявява конкурс за застрахователни услуги за нуждите на дружеството

Дата на обявяване: 12.08.2019
"Български морски квалификационен център" обявява конкурс за застрахователни услуги за нуждите на дружеството...
 
"Национална компания индустриални зони" ЕАД обявява конкурс, за разполагане на строителен фургон, върху недвижим имот, находящ се в с. Гурмазово, общ. Божурище, обл. София

Дата на обявяване: 08.08.2019
"Национална компания индустриални зони" ЕАД обявява конкурс, за разполагане на строителен фургон, върху недвижим имот, находящ се в с. Гурмазово, общ. Божурище, обл. София...
 
"Врана" ЕАД, гр. София обявява търг с тайно наддаване при закрито заседание, за отдаване под наем на дълготрайни материални активи, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 08.08.2019
"Врана" ЕАД, гр. София обявява търг с тайно наддаване при закрито заседание, за отдаване под наем на дълготрайни материални активи, собственост на дружеството...
 
"Терем-Холдинг" ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на движимо имущество, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 08.08.2019
"Терем-Холдинг" ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на движимо имущество, собственост на дружеството...
 
МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана обявява търг с явно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот "Павилион за хранителни стоки и помещение за търговия с нехранителни стоки", собственост на дружеството

Дата на обявяване: 08.08.2019
МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана обявява търг с явно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот "Павилион за хранителни стоки и помещение за търговия с нехранителни стоки", собственост на...
 
"НЕК" ЕАД обявява публичен търг, с тайно наддаване за продажба на активи, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 08.08.2019
"НЕК" ЕАД обявява публичен търг, с тайно наддаване за продажба на активи, собственост на дружеството...
 
МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД, гр. Смолян обявява конкурс за отдаване под наем на обекти, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 08.08.2019
МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД, гр. Смолян обявява конкурс за отдаване под наем на обекти, собственост на дружеството...
 
 
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката