Обяви за провеждани търгове и конкурси по реда на ПРУПДТДДУК
Филтрирай по:
 
УМБАЛ "Света Марина" ЕАД, гр. Варна обявява конкурс за избор на застраховател, за срок от една година на медицинско оборудване, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 11.10.2019
УМБАЛ "Света Марина" ЕАД, гр. Варна обявява конкурс за избор на застраховател, за срок от една година на медицинско оборудване, собственост на дружеството...
 
"Български пощи" ЕАД обявява търгове с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 10.10.2019
"Български пощи" ЕАД обявява търгове с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството...
 
"Национална компания индустриални зони" ЕАД обявява конкурс за разполагане на строителен фургон, върху недвижим имот, находящ се в с. Гурмазово, общ. Божурище, обл. София

Дата на обявяване: 10.10.2019
"Национална компания индустриални зони" ЕАД обявява конкурс за разполагане на строителен фургон, върху недвижим имот, находящ се в с. Гурмазово, общ. Божурище, обл. София...
 
УМБАЛ "Света Марина" ЕАД, гр. Варна обявява конкурс, при закрито заседание, за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 10.10.2019
УМБАЛ "Света Марина" ЕАД, гр. Варна обявява конкурс, при закрито заседание, за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството...
 
"АДИС" ЕООД, гр. София обявява електронен търг, чрез електронната платформа за продажба на имоти, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 09.10.2019
"АДИС" ЕООД, гр. София обявява електронен търг, чрез електронната платформа за продажба на имоти, собственост на дружеството...
 
"НЕК" ЕАД обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 08.10.2019
"НЕК" ЕАД обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството...
 
УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив обявява конкурс за отдаване под наем на актив, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 08.10.2019
УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив обявява конкурс за отдаване под наем на актив, собственост на дружеството...
 
"Проинвекс" ЕООД обявява търгове с тайно наддаване, при открито заседание за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 08.10.2019
"Проинвекс" ЕООД обявява търгове с тайно наддаване, при открито заседание за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството...
 
"Врана" ЕАД, гр. София обявява търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем на дълготрайни материални активи по счетоводна сметка 204, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 07.10.2019
"Врана" ЕАД, гр. София обявява търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем на дълготрайни материални активи по счетоводна сметка 204, собственост на дружеството...
 
"Индустриална зона-Видин" ЕАД, обявява конкурс за отдаване под наем на терен, находящ се в Северна промишлена зона, гр. Видин, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 07.10.2019
"Индустриална зона-Видин" ЕАД, обявява конкурс за отдаване под наем на терен, находящ се в Северна промишлена зона, гр. Видин, собственост на дружеството...
 
 
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката