Обяви за провеждани търгове и конкурси по реда на ПРУПДТДДУК
Филтрирай по:
 
"Терем-Холдинг" ЕАД обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижимо имущество, собственост на дружеството, за срок от 10 /десет/ години

Дата на обявяване: 23.03.2020
"Терем-Холдинг" ЕАД обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижимо имущество, собственост на дружеството, за срок от 10 /десет/ години...
 
"АДИС" ЕООД обявява търг с явно наддаване за продажба на товарни автомобили

Дата на обявяване: 19.03.2020
"АДИС" ЕООД обявява търг с явно наддаване за продажба на товарни автомобили...
 
МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД, гр. Смолян обявява конкурс за отдаване под наем на обекти, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 19.03.2020
МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД, гр. Смолян обявява конкурс за отдаване под наем на обекти, собственост на дружеството...
 
"Студентски столове и общежития" ЕАД-София, клон Велико Търново обявява търг с явно наддаване, за отдаване под наем на обособени площи - част от недвижим имот, за срок от 3 /три години/

Дата на обявяване: 19.03.2020
"Студентски столове и общежития" ЕАД-София, клон Велико Търново обявява търг с явно наддаване, за отдаване под наем на обособени площи - част от недвижим имот, за срок от 3 /три години/...
 
"БДЖ - Товарни превози" ЕООД открива търг с тайно наддаване за продажба на 500 /петстотин/ броя окомплектовани талиги с лети рами, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 18.03.2020
"БДЖ - Товарни превози" ЕООД открива търг с тайно наддаване за продажба на 500 /петстотин/ броя окомплектовани талиги с лети рами, собственост на дружеството...
 
"Национална компания индустриални зони" ЕАД обявява конкурс за разполагане на строителен фургон, върху недвижим имот, находящ се в с. Гурмазово, общ. Божурище, обл. Софийска, за срок от 3 години

Дата на обявяване: 18.03.2020
"Национална компания индустриални зони" ЕАД обявява конкурс за разполагане на строителен фургон, върху недвижим имот, находящ се в с. Гурмазово, общ. Божурище, обл. Софийска, за срок от 3 години...
 
МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана обявява търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем на недвижим имот за срок от 3 /три/ години

Дата на обявяване: 13.03.2020
МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана обявява търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем на недвижим имот за срок от 3 /три/ години...
 
"Напоителни системи" ЕАД обявява търг при закрито заседание, за отдаване под наем на активи, за срок от 3 /три/ години

Дата на обявяване: 13.03.2020
"Напоителни системи" ЕАД обявява търг при закрито заседание, за отдаване под наем на активи, за срок от 3 /три/ години...
 
"Напоителни системи" ЕАД обявява търгове при закрито заседение, за отдаване под наем, за срок от 3 /три/ години на активи, стопанисвани от клон "Среден Дунав" гр. Плевен и от клон "Долен Дунав" гр. Русе

Дата на обявяване: 12.03.2020
"Напоителни системи" ЕАД обявява търгове при закрито заседение, за отдаване под наем, за срок от 3 /три/ години на активи, стопанисвани от клон "Среден Дунав" гр. Плевен и от клон "Долен Дунав" гр. Ру...
 
"БДЖ-Пътнически превози" ЕООД обявява търг с тайно наддаване за продажба на 30 бр. бракувани моторни превозни средства, 23 броя бракувани електрокара и 4 броя моторни превозни средства, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 12.03.2020
"БДЖ-Пътнически превози" ЕООД обявява търг с тайно наддаване за продажба на 30 бр. бракувани моторни превозни средства, 23 броя бракувани електрокара и 4 броя моторни превозни средства, собственост на...
 
 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката