Обяви за провеждани търгове и конкурси по реда на ПРУПДТДДУК
Филтрирай по:
 
"Врана" ЕАД, гр. София обявява търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем на дълготрайни материални активи по счетоводни сметки 201 и 203, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 27.09.2019
"Врана" ЕАД, гр. София обявява търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем на дълготрайни материални активи по счетоводни сметки 201 и 203, собственост на дружеството...
 
ДКЦ "Свети Георги" ЕООД, гр. Хасково обявява търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем на помещения за търговска дейност, представляващи части от недвижим имот, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 27.09.2019
ДКЦ "Свети Георги" ЕООД, гр. Хасково обявява търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем на помещения за търговска дейност, представляващи части от недвижим имот, собственост н...
 
"Национална спортна база" ЕАД обявява конкурс, при закрито заседание за отдаване под наем, за срок от 10 /десет/ години на обект, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 27.09.2019
"Национална спортна база" ЕАД обявява конкурс, при закрито заседание за отдаване под наем, за срок от 10 /десет/ години на обект, собственост на дружеството...
 
"БАЕЗ" ЕАД, гр. София обявява търг с тайно наддаване, при открито заседание, за продажба на МПС, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 27.09.2019
"БАЕЗ" ЕАД, гр. София обявява търг с тайно наддаване, при открито заседание, за продажба на МПС, собственост на дружеството...
 
"Интендантско обслужване" ЕАД, обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот, за срок от 3 /три/ години

Дата на обявяване: 25.09.2019
"Интендантско обслужване" ЕАД, обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот, за срок от 3 /три/ години...
 
"Индустриална зона-Видин" ЕАД, обявява конкурс за отдаване под наем на терен, находящ се в гр. Видин, Северна промишлена зона, за срок от 10 /десет/ години

Дата на обявяване: 25.09.2019
"Индустриална зона-Видин" ЕАД, обявява конкурс за отдаване под наем на терен, находящ се в гр. Видин, Северна промишлена зона, за срок от 10 /десет/ години...
 
МБАЛ "Национална кардиологична болница" ЕАД,гр София обявява конкурс, за отдаване под наем за почасово ползване на помещения, част от сградния фонд на болницата, както и прилежащото към тях оборудване

Дата на обявяване: 25.09.2019
МБАЛ "Национална кардиологична болница" ЕАД,гр София обявява конкурс, за отдаване под наем за почасово ползване на помещения, част от сградния фонд на болницата, както и прилежащото към тях оборудване...
 
"Врана" ЕАД, гр. София обявява търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем на дълготрайни материални акиви, по счетоводни сметки 201 и 203

Дата на обявяване: 24.09.2019
"Врана" ЕАД, гр. София обявява търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем на дълготрайни материални акиви, по счетоводни сметки 201 и 203...
 
"Ученически отдих и спорт" ЕАД, обявява търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 20.09.2019
"Ученически отдих и спорт" ЕАД, обявява търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, собственост на дружеството...
 
"Адис" ЕООД, обявява търг с тайно наддаване, при открито заседание, за отдаване под наем на имоти, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 20.09.2019
"Адис" ЕООД, обявява търг с тайно наддаване, при открито заседание, за отдаване под наем на имоти, собственост на дружеството...
 
 
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката