Обяви за провеждани търгове и конкурси по реда на ПРУПДТДДУК
Филтрирай по:
 
„Национална компания индустриални зони“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в с. Гурмазово, общ. Божурище, обл. София

Дата на обявяване: 20.11.2019
„Национална компания индустриални зони“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в с. Гурмазово, общ. Божурище, обл. София...
 
„Ученически отдих и спорт” ЕАД открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем на сграда, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 20.11.2019
„Ученически отдих и спорт” ЕАД открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем на сграда, собственост на дружеството....
 
"Адис" ЕООД обявява търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем на имот

Дата на обявяване: 19.11.2019
"Адис" ЕООД обявява търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем на имот...
 
"Напоителни системи" ЕАД открива процедура за отдаване под наем, за срок от три години на активи, стопанисвани от клон "Марица" гр. Пловдив

Дата на обявяване: 19.11.2019
"Напоителни системи" ЕАД открива процедура за отдаване под наем, за срок от три години на активи, стопанисвани от клон "Марица" гр. Пловдив...
 
МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД, гр. Кърджали обявява търг с тайно наддаване, при открито заседание за отдаване под наем на недвижим имот

Дата на обявяване: 19.11.2019
МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД, гр. Кърджали обявява търг с тайно наддаване, при открито заседание за отдаване под наем на недвижим имот...
 
"Национална компания индустриални зони" ЕАД обявява конкурс за разполагане на строителен фургон върху недвижим имот, находящ се в с. Гурмазово, общ. Божурище, обл. София

Дата на обявяване: 19.11.2019
"Национална компания индустриални зони" ЕАД обявява конкурс за разполагане на строителен фургон върху недвижим имот, находящ се в с. Гурмазово, общ. Божурище, обл. София...
 
"Напоителни системи" ЕАД открива процедура за отдаване под наем за срок от три години, на актив, стопанисван от клон "Марица", гр. Пловдив

Дата на обявяване: 19.11.2019
"Напоителни системи" ЕАД открива процедура за отдаване под наем за срок от три години, на актив, стопанисван от клон "Марица", гр. Пловдив...
 
"Студентски столове и общежития" ЕАД обявява конкурси за отдаване под наем, за срок от три години, на търговски обекти, находящи се в гр. София

Дата на обявяване: 19.11.2019
"Студентски столове и общежития" ЕАД обявява конкурси за отдаване под наем, за срок от три години, на търговски обекти, находящи се в гр. София...
 
ДКЦ "Свети Георги" ЕООД, гр. Хасково обявява търг с тайно наддаване, при закрито заседание за отдаване под наем на помещения, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 18.11.2019
ДКЦ "Свети Георги" ЕООД, гр. Хасково обявява търг с тайно наддаване, при закрито заседание за отдаване под наем на помещения, собственост на дружеството...
 
"Ученически отдих и спорт" ЕАД обявява търгове с тайно наддаване, за отдаване под наем на активи, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 18.11.2019
"Ученически отдих и спорт" ЕАД обявява търгове с тайно наддаване, за отдаване под наем на активи, собственост на дружеството...
 
 
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката