Обяви за провеждани търгове и конкурси по реда на ПРУПДТДДУК
Филтрирай по:
 
"Специализирани болници за рехабилитация-национален комплекс" ЕАД, гр. София обявява търгове с тайно наддаване, при закрито заседание за отдаване под наем на обекти

Дата на обявяване: 10.03.2020
"Специализирани болници за рехабилитация-национален комплекс" ЕАД, гр. София обявява търгове с тайно наддаване, при закрито заседание за отдаване под наем на обекти...
 
"Държавна консолидационна компания" ЕАД обявява търг с тайно наддаване, при открито заседание, за продажба на лек автомобил

Дата на обявяване: 10.03.2020
"Държавна консолидационна компания" ЕАД обявява търг с тайно наддаване, при открито заседание, за продажба на лек автомобил...
 
"Летище София" ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на активи, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 09.03.2020
"Летище София" ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на активи, собственост на дружеството...
 
"Национален център за териториално развитие" ЕАД обявява търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем на помещения

Дата на обявяване: 06.03.2020
"Национален център за териториално развитие" ЕАД обявява търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем на помещения...
 
"Български морски квалификационен център" ЕАД обявява търгове с тайно наддаване, за отдаване под наем на части от недвижим имот, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 04.03.2020
"Български морски квалификационен център" ЕАД обявява търгове с тайно наддаване, за отдаване под наем на части от недвижим имот, собственост на дружеството...
 
"Студентски столове и общежития" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем, за срок от 3 /три/ години на обекти, находящи се в гр. Пловдив

Дата на обявяване: 04.03.2020
"Студентски столове и общежития" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем, за срок от 3 /три/ години на обекти, находящи се в гр. Пловдив...
 
"Интендантско обслужване" ЕАД обявява търг с тайно наддаване, при открито заседание, за отдаване под наем на части от недвижим имот, находящи се в гр. Горна Оряховица

Дата на обявяване: 24.02.2020
"Интендантско обслужване" ЕАД обявява търг с тайно наддаване, при открито заседание, за отдаване под наем на части от недвижим имот, находящи се в гр. Горна Оряховица...
 
"Проинвекс" ЕООД обявява търгове с тайно наддаване, при открито заседание, за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 21.02.2020
"Проинвекс" ЕООД обявява търгове с тайно наддаване, при открито заседание, за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството...
 
„Специализирана болница за рехабилитация – Тузлата“ ЕООД обявява търг за отдаване под наем на части от недвижими имоти, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 03.02.2020
„Специализирана болница за рехабилитация – Тузлата“ ЕООД обявява търг за отдаване под наем на части от недвижими имоти, собственост на дружеството....
 
„Български морски квалификационен център“ ЕАД обявява повторен конкурс за избор на изпълнител за предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „БМКЦ“ ЕАД през 2018 г.

Дата на обявяване: 01.02.2018
Крайна дата за подаване на документи: 19.02.2018
„Български морски квалификационен център“ ЕАД обявява повторен конкурс за избор на изпълнител за предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „БМКЦ“ ЕАД през 2018 г....
 
 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката