Обявления за провеждани търгове и конкурси
Филтрирай по:
 
"Национална спортна база" ЕАД обявява конкурси за отдаване под наем на недвижими имоти

Дата на обявяване: 05.05.2021
"Национална спортна база" ЕАД обявява конкурси за отдаване под наем на недвижими имоти...
 
"Българската банка за развитие" АД обявява търгове за продажба на недвижими имоти, чрез електронната платформа към АППК

Дата на обявяване: 29.04.2021
"Българската банка за развитие" АД обявява търгове за продажба на недвижими имоти, чрез електронната платформа към АППК...
 
МБАЛ-Пазарджик“ АД – гр. Пазарджик публикува информация и електронен адрес за електронен търг чрез електронната платформа за продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 21.04.2021
МБАЛ-Пазарджик“ АД – гр. Пазарджик публикува информация и електронен адрес за електронен търг чрез електронната платформа за продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството....
 
„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПНЕВМОФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „СВЕТА ПЕТКА БЪЛГАРСКА“ ЕООД, гр.Велинград обявява информация и електронен адрес за провеждане на електронни търгове чрез електронната платформа за продажба

Дата на обявяване: 26.03.2021
„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПНЕВМОФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „СВЕТА ПЕТКА БЪЛГАРСКА“ ЕООД, гр.Велинград обявява информация и електронен адрес за провеждане на ел...
 
„Национална компания индустриални зони” (НКИЗ ЕАД), обявява процедура за пряко договаряне за отдаване под наем на част от недвижим имот за разполагане на строителен фургон.

Дата на обявяване: 15.02.2021
„Национална компания индустриални зони” (НКИЗ ЕАД), на основание чл. 30, ал. 1, т. 8 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП), обявява процедура чрез пряко договаряне, за...
 
„Национална компания индустриални зони” (НКИЗ ЕАД), обявява процедура за пряко договаряне, за отдаване под наем на част от недвижим имот за разполагане на строителен фургон

Дата на обявяване: 29.12.2020
„Национална компания индустриални зони” (НКИЗ ЕАД), на основание чл. 30, ал. 1, т. 8 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП), обявява процедура чрез пряко договаряне, за...
 
""Холдинг БДЖ" ЕАД обявява търг за продажба на недвижими имоти, чрез електронната платформа

Дата на обявяване: 22.10.2020
"Холдинг БДЖ" ЕАД обявява търг за продажба на недвижими имоти, чрез електронната платформа...
 
„Национална компания индустриални зони” (НКИЗ ЕАД), обявява процедура за пряко договаряне, за отдаване под наем на оптични влакна

Дата на обявяване: 27.08.2020
„Национална компания индустриални зони” (НКИЗ ЕАД), на основание чл. 30, ал. 1, т. 8 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, обявява процедура за пряко договаряне, за отдаван...
 
„Български морски квалификационен център“ ЕАД обявява повторен конкурс за избор на изпълнител за предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „БМКЦ“ ЕАД през 2018 г.

Дата на обявяване: 01.02.2018
Крайна дата за подаване на документи: 19.02.2018
„Български морски квалификационен център“ ЕАД обявява повторен конкурс за избор на изпълнител за предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „БМКЦ“ ЕАД през 2018 г....
 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката