Обяви за провеждани търгове и конкурси по реда на ПРУПДТДДУК
Филтрирай по:
 
„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 342 броя голямотонажни контейнери, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 16.09.2019
„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 342 броя голямотонажни контейнери, собственост на дружеството....
 
„Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация“ ЕАД, гр. София обявява конкурс за отдаване под наем на обект „Помещения за бюфет“, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 13.09.2019
„Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация“ ЕАД, гр. София обявява конкурс за отдаване под наем на обект „Помещения за бюфет“, собственост на дружеството....
 
"Холдинг Български държавни железници" ЕАД, обявява търг с тайно наддаване за продажба на 282 /двеста осемдесет и две/ броя теснопътни товарни вагони, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 12.09.2019
"Холдинг Български държавни железници" ЕАД, обявява търг с тайно наддаване за продажба на 282 /двеста осемдесет и две/ броя теснопътни товарни вагони, собственост на дружеството...
 
"Проинвекс" ЕООД, обявява търгове с тайно наддаване при открито заседание, за отдаване под наем на недвижими имоти

Дата на обявяване: 11.09.2019
"Проинвекс" ЕООД, обявява търгове с тайно наддаване при открито заседание, за отдаване под наем на недвижими имоти...
 
НЕК ЕАД, Предприятие "Язовири и каскади", обявява търг с тайно наддаване при закрито заседание, за отдаване под наем на апартаменти и стаи, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 11.09.2019
НЕК ЕАД, Предприятие "Язовири и каскади", обявява търг с тайно наддаване при закрито заседание, за отдаване под наем на апартаменти и стаи, собственост на дружеството...
 
„Студентски столове и общежития“ ЕАД – клон Пловдив открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на обекти, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 04.09.2019
„Студентски столове и общежития“ ЕАД – клон Пловдив открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на обекти, собственост на дружеството....
 
"Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за продължително лечение и рехабилитация-Цар Фердинанд I" ЕООД, с. Искрец обявява търг с явно наддаване, за продажба на недвижими имоти, собственост на болницата

Дата на обявяване: 03.09.2019
"Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за продължително лечение и рехабилитация-Цар Фердинанд I" ЕООД, с. Искрец обявява търг с явно наддаване, за продажба на недвижими имоти, собст...
 
„Български морски квалификационен център“ ЕАД обявява повторен конкурс за избор на изпълнител за предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „БМКЦ“ ЕАД през 2018 г.

Дата на обявяване: 01.02.2018
Крайна дата за подаване на документи: 19.02.2018
„Български морски квалификационен център“ ЕАД обявява повторен конкурс за избор на изпълнител за предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „БМКЦ“ ЕАД през 2018 г....
 
 
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката