Обяви
Филтрирай по:
 
Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Кошарите", област Варна

Дата на обявяване: 25.11.2014
МИЕ открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Кошарите”, разположена в землището на село Голица, община Долни Чифлик, област Варна...
 
Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Варниците", област Благоевград

Дата на обявяване: 11.11.2014
МИЕ открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Варниците", разположена в землищата на село Железница, община Симитли и село Падеш, община Благоевг...
 
Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Тиклата", област Благоевград

Дата на обявяване: 11.11.2014
МИЕ открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Тиклата", разположена в землищата на с. Железница, общ. Симитли и с. Падеш, общ. Благоевград, облас...
 
Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Вароша", област Благоевград

Дата на обявяване: 11.11.2014
МИЕ открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Вароша", разположена на територията на община Благоевград, област Благоевград...
 
Откриване на производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ площ "Клисура", обл. Софийска

Дата на обявяване: 07.11.2014
МИЕ открива производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ площ "Клисура", разположена в землищата на с. Врачеш, общ. Ботевград и с. Стъргел и с...
 
Откриване на производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ площ "Тинтява", област Хасково, област Кърджали

Дата на обявяване: 07.11.2014
МИЕ открива производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ площ "Тинтява", разположена на територията на община Ивайловград, област Хасково и об...
 
Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни минерали в площ "Акация", област Хасково

Дата на обявяване: 28.10.2014
МИЕ открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Акация", разположена в землището на с. Покрован, общ. Ивайловград, област Хасково...
 
Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни минерали в площ "Дари", обл. Хасково

Дата на обявяване: 28.10.2014
МИЕ открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Дари", разположена в землището на с. Кобилино, общ. Ивайловград, обл. Хасково...
 
Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на неметални полезни изкопаеми–индустриални минерали в площ "Кладенчево", обл. Варна

Дата на обявяване: 28.10.2014
МИЕ открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на неметални полезни изкопаеми–индустриални минерали в площ "Кладенчево", разположена в землищата на с. Крумово и с. Ботево, общ. ...
 
Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни минерали в площ "Раяновци", област Видин

Дата на обявяване: 14.10.2014
МИЕ открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Раяновци', разположена в землището на с. Раяновци, община Белоградчик, област Видин...
 
 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката