Обяви
Филтрирай по:
 
Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни минерали в площ "Миломир", област Софийска

Дата на обявяване: 14.10.2014
МИЕ открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Миломир", разположена на територията на общ. Драгоман, област Софийска...
 
Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни минерали в площ "Балево", област Кюстендил

Дата на обявяване: 14.10.2014
МИЕ открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Балево", разположена в землищата на село Голем Върбовник, село Мали Върбовник и село Локвата, общин...
 
Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Черни дол 1", област Враца

Дата на обявяване: 14.10.2014
МИЕ открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Черни дол 1", разположена в землището на с. Хубавене, общ. Роман, област Враца...
 
Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни минерали в площ "Божурово", област Добрич

Дата на обявяване: 07.10.2014
МИЕ открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Божурово", разположена в землището на село Божурово, община Добрич, област Добрич...
 
Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни минерали в площ "Лозен", област Стара Загора

Дата на обявяване: 07.10.2014
МИЕ открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Лозен", разположена в землището на село Лозен, община Стара Загора, област Стара Загора...
 
Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни минерали в площ "Шереметя-север", област Велико Търново

Дата на обявяване: 07.10.2014
МИЕ открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Шереметя-север", разположена в землището на село Шереметя, община Велико Търново, област Велико Тър...
 
Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Въртен камък", област Враца

Дата на обявяване: 07.10.2014
МИЕ открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Въртен камък", разположена в землището на община Мездра, област Враца...
 
Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни минерали в площ "Големия връх", област Враца

Дата на обявяване: 07.10.2014
МИЕ открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни минерали в площ "Големия връх", разположена в землищата на с. Върбешница и с. Горна Кремена, общ. Мездра, обла...
 
Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни минерали в площ "Грънчара", област Бургас

Дата на обявяване: 07.10.2014
МИЕ открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни минерали в площ "Грънчара", разположена в землищата на гр. Царево и с. Изгрев, общ. Царево, област Бургас...
 
Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни минерали в площ "Томовото", област София-град

Дата на обявяване: 07.10.2014
МИЕ открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Томовото", разположена в землището на село Сеславци, район Кремиковци, община Столична, област Софи...
 
 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката