Публични покани за избор на членове на органи за управление и контрол в публичните предприятия
Филтрирай по:
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на Надзорния съвет на „БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД, ГР. СОФИЯ

Дата на обявяване: 19.07.2021
Крайна дата за подаване на документи: 29.07.2021
На основание чл. 21 и във връзка § 3, ал. 4 от ПЗР на Закона за публичните предприятия (ЗПП), чл. 31 - 37 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП), министърът на икономик...
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на Съвета на директорите на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД, ГР. СОФИЯ

Дата на обявяване: 09.07.2021
Крайна дата за подаване на документи: 19.07.2021
На основание чл. 21 и във връзка §3, ал. 4 от ПЗР на Закона за публичните предприятия (ЗПП), чл. 31 - 37 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП), министърът на икономика...
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на Съвета на директорите на „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ (НКИЗ ЕАД)

Дата на обявяване: 06.07.2021
Крайна дата за подаване на документи: 16.07.2021
На основание чл. 21 и във връзка §3, ал. 4 от ПЗР на Закона за публичните предприятия (ЗПП), чл. 31 - 37 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП), министърът на икономика...
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на Надзорния съвет на „БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД, ГР. СОФИЯ

Дата на обявяване: 28.06.2021
Крайна дата за подаване на документи: 08.07.2021
На основание чл. 21 и във връзка §3, ал. 4 от ПЗР на Закона за публичните предприятия (ЗПП), чл. 31 - 37 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП), министърът на икономика...
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове (представители на държавата) на Съвета на директорите на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД, ГР. СОФИЯ

Дата на обявяване: 05.03.2021
На основание чл. 21 и във връзка §3, ал. 4 от ПЗР на Закона за публичните предприятия (ЗПП), чл. 31 - 37 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП), министърът на икономика...
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на органите за управление на „НИТИ” ЕАД, гр. Казанлък, ЕИК 833066695

Дата на обявяване: 05.03.2021
На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП), във връзка с чл. 37 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП) и в съответствие с решения, отразени в ...
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на органите за управление на „Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД, гр. Сопот с ЕИК 129007111

Дата на обявяване: 05.03.2021
На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП), във връзка с решенията, отразени в Протокол № 855 от проведено на 08.02.2021 г. заседание, съветът на директорите на „Държавна кон...
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на Управителния съвет на „СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД, гр. София

Дата на обявяване: 25.02.2021
На основание чл. 21 от Закона за публичните предприятия (ЗПП), във връзка с §3, ал. 4 от ПЗР на Закона за публичните предприятия и във връзка с чл. 37, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за п...
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за член (представител на държавата) на Съвета на директорите на „ПАЗАР ЗА ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И ЦВЕТЯ” АД, гр. СЛИВЕН

Дата на обявяване: 11.02.2021
На основание чл. 21 и във връзка с §3, ал. 4 от ПЗР на Закона за публичните предприятия, министърът на икономиката в качеството си на орган упражняващ правата на държавата (§1, т. 7 от ДР на ЗПП), об...
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на Управителния съвет на ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ДЪРЖАВНА ПЕТРОЛНА КОМПАНИЯ", гр. СОФИЯ

Дата на обявяване: 22.01.2021
На основание чл. 21 и във връзка с §3, ал. 4 от ПЗР на Закона за публичните предприятия, министъра на икономиката в качеството си на орган упражняващ правата на държавата (§1, т. 7 от ДР на ЗПП), обяв...
 
 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката