Публични покани за избор на членове на органи за управление и контрол в публичните предприятия
Филтрирай по:
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове (представители на държавата) на Съвета на директорите на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД, ГР. СОФИЯ

Дата на обявяване: 05.03.2021
На основание чл. 21 и във връзка §3, ал. 4 от ПЗР на Закона за публичните предприятия (ЗПП), чл. 31 - 37 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП), министърът на икономика...
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на органите за управление на „НИТИ” ЕАД, гр. Казанлък, ЕИК 833066695

Дата на обявяване: 05.03.2021
На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП), във връзка с чл. 37 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП) и в съответствие с решения, отразени в ...
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на органите за управление на „Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД, гр. Сопот с ЕИК 129007111

Дата на обявяване: 05.03.2021
На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП), във връзка с решенията, отразени в Протокол № 855 от проведено на 08.02.2021 г. заседание, съветът на директорите на „Държавна кон...
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на Управителния съвет на „СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД, гр. София

Дата на обявяване: 25.02.2021
На основание чл. 21 от Закона за публичните предприятия (ЗПП), във връзка с §3, ал. 4 от ПЗР на Закона за публичните предприятия и във връзка с чл. 37, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за п...
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за член (представител на държавата) на Съвета на директорите на „ПАЗАР ЗА ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И ЦВЕТЯ” АД, гр. СЛИВЕН

Дата на обявяване: 11.02.2021
На основание чл. 21 и във връзка с §3, ал. 4 от ПЗР на Закона за публичните предприятия, министърът на икономиката в качеството си на орган упражняващ правата на държавата (§1, т. 7 от ДР на ЗПП), об...
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на Управителния съвет на ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ДЪРЖАВНА ПЕТРОЛНА КОМПАНИЯ", гр. СОФИЯ

Дата на обявяване: 22.01.2021
На основание чл. 21 и във връзка с §3, ал. 4 от ПЗР на Закона за публичните предприятия, министъра на икономиката в качеството си на орган упражняващ правата на държавата (§1, т. 7 от ДР на ЗПП), обяв...
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на органите за управление на „Индустриални терени и складове” ЕАД, гр. Свиленград

Дата на обявяване: 22.01.2021
На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП), във връзка с решенията, отразени в Протокол № 3 от проведено на 17.12.2020 г. заседание, Съветът на директорите на „Национална ком...
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за управител на „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ“ ЕООД, гр. София

Дата на обявяване: 01.12.2020
На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП), във връзка с чл. 37 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП) и в съответствие с решения, отразени в ...
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за управител на „КИНТЕКС“ ЕАД, гр. София

Дата на обявяване: 21.10.2020
На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП), във връзка с решенията, отразени в Протокол № 802 от проведено на 08.10.2020 г. заседание, Съветът на директорите на „Държавна кон...
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за управител на „ИНСТИТУТ ПО МАРКЕТИНГ” ЕООД, гр. София

Дата на обявяване: 16.10.2020
На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП), във връзка с чл. 37 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП) и в съответствие с решения, отразени в ...
 
 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg