Обяви и търгове
 
„Анализ на първите стартирали процедури по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.“

Дата на обявяване: 27.10.2016

Уважаеми Дами и Господа,

Министерство на икономиката, с адрес: София, ул. "Славянска" № 8, отправя покана към всички заинтересовани участници за участие в открита процедура с предмет: „Анализ на първите стартирали процедури по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.”

Решение за откриване на процедура /изпратено на 25.10.2016 г., публикувано на 27.10.2016 г./

Обявление за поръчка /изпратено на 25.10.2016 г., публикувано на 27.10.2016 г./

Документация /публикувана на 27.10.2016 г./

Разяснение /публикувано на 04.11.2016 г./

Разяснение /публикувано на 07.11.2016 г./

Разяснение /публикувано на 18.11.2016 г./

Разяснение (публикувано на 21.11.2016г.)

Разяснение /публикувано на 29.11.2016 г./

Протокол №1 относно констатирано несъответствие или липса на информация, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор /публикуван на 06.01.2017 г./

Протоколи №№ 1 - 3 /публикувано на 14.02.2017г./

Доклад /публикуван на 14.02.2017г./

Решение /публикувано на 14.02.2017г./

Обявление за възложена поръчка - изпратено в РОП на 01.03.2017 г. - публикувано в РОП на 06.03.2017 г.

 
Крайна дата за подаване на документи: 07.12.2016
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg