Обяви и търгове
 
Демонтаж, доставка и монтаж на 20 броя климатични системи в сградите на МИЕ

Дата на обявяване: 27.09.2013

Министерство на икономиката и енергетиката отправя покана за участие в обществена поръчка по реда на Глава 8а от Закона за обществените поръчки с предмет: "Демонтаж, доставка и монтаж на 20 броя климатични системи в сградите на МИЕ, находящи се  на ул. "Славянска" № 8, ул. "Триадица" № 8 и ул. "Княз Александър I" № 12"

Покана

Приложение към поканата

Разяснение от 09.10.2013 г.

 
Крайна дата за подаване на документи: 10.10.2013
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg