Обяви и търгове
 
„Дизайн, предпечат и изработка на печатни информационни материали и доставка на рекламни материали и сувенири, свързани с дейността на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и изработка на книжки за визуализация на резултатите

Дата на обявяване: 07.01.2019

Уважаеми дами и господа,

Министерството на икономиката с адрес, ул. "Славянска" № 8, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура с предмет: „Дизайн, предпечат и изработка на печатни информационни материали и доставка на рекламни материали и сувенири, свързани с дейността на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и изработка на книжки за визуализация на резултатите от проект „Техностарт 2“ и на дипляни за визуализация на сътрудничеството на Република България с ЕКА по четири обособени позиции

Решение за откриване /изпратено на 03.01.2019 г. в РОП, публикувано на 07.01.2019 г. в РОП и профила на купувача/

Обявление за поръчка /изпратено на 03.01.2019 г. в РОП, публикувано на 07.01.2019 г. в РОП и в профила на купувача, публикувано на 08.01.2019 г. в ОВ на ЕС/

Заглавна страница, документацията и образците /публикувани на 08.01.2019 г. в профила на купувача/

Проект на договор по обособена позиция 1 /публикуван на 08.01.2019 в профила на купувача/

Проект на договор по обособена позиция 2 /публикуван на 08.01.2019 в профила на купувача/

ЕЕДОП по обособена позиция 1 /публикуван на 08.01.2019 г. в профила на купувача/

ЕЕДОП по обособена позиция 2 /публикуван на 08.01.2019 г. в профила на купувача/

Разяснение /публикувано на 21.01.2019 г. в профила на купувача/

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация /изпратено в РОП на 21.01.2019 г, публикувано в РОП на 23.01.2019 г./

Обявление за изменение  или допълнителна информация TED /изпратено в РОП на 21.01.2019 г., публикувано на 23.01.2019 г. в профила на купувача  и в ОВ на ЕС/

Техническа спецификация по обособени позиции 1 и 2 - след изменение /публикувана на 23.01.2019 г. в профила на купувача/

Образец на Техническо предложение по обсобена позиция 2 - след изменение /публикуван на 23.01.2019 г. в профила на купувача/

Образец на Ценово предложение по обособена позиция 2 - след изменение /публикуван на 23.01.2019 г. в профила на купувача/

Решение за прекратяване на процедурата /публикувано на 01.02.2019 в профила на купувача/

Обявление за възложена поръчка /изпратено в РОП на 13.02.2019 г., публикувано в ОВ на ЕС на 18.02.2019 г., публикувано в РОП на 18.02.2019 г., публикувано в профила на купувача на 18.02.2019 г./

 
Крайна дата за подаване на документи: 25.02.2019
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК предстои
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg