Обяви и търгове
 
„Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.“

Дата на обявяване: 10.03.2016

Уважаеми Дами и Господа,


Министерство на икономиката, с адрес: гр. София, ул. „Славянска" № 8, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.“, по обособени позиции:1. „Доставка и монтаж на офис обзавеждане“;
2. „Доставка и монтаж на мебелировка за офиса“.

Решение

Обявление

Документация за участие

Разяснение № 26-00-45 от 24.03.2016 г. (публикувано на 24.03.2016 г.)

Протокол с констатации относно документите и информацията в Плик №1 (публикуван на 11.05.2016 г.)

Съобщение за отваряне на ценови предложения (публикувано на 10.06.2016 г.)

Допълнение към Съобщение за отваряне на ценови предложения /публикувано на 14.06.2016 г./

Съобщение за отваряне на ценови предложения - обособена позиция 2 /публикувано на 21.06.2016 г./

Доклад на комисията /публикуван на 22.07.2016 г./

Протоколи от работата на комисията /публикувани на 22.07.2016 г./: Протоколи от 1 до 3; Протоколи от 4 до 6; Протоколи от 7 до 9; Протоколи 10 и 11

Решение по обособена позиция 1 /публикувано на 22.07.2016 г./

Решение по обособена позиция 2 /публикувано на 22.07.2016 г./

Договор по позиция 1 /публикуван на 31,08,2016/

Информация към АОП /публикувана на 04.01.2017/

Договор по позиция 2 /публикуван на 31,08,2016/

Информация към АОП /публикувана на 22.03.2017/

 
Крайна дата за подаване на документи: 21.04.2016
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката