Обяви и търгове
 
„Доставка на хигиенни, санитарни и почистващи материали и консумативи за нуждите на Министерство на икономиката по две обособени позиции: 1. Доставка на хигиенни и почистващи материали и консумативи, съгласно списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП; 2. Дос

Дата на обявяване: 17.01.2019

Министерство на икономиката, с адрес: София, ул. "Славянска" № 8, отправя покана към всички заинтересовани участници за участие в обществена поръчка събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на хигиенни, санитарни и почистващи материали и консумативи за нуждите на Министерство на икономиката по две обособени позиции: 1. Доставка на хигиенни и почистващи материали и консумативи, съгласно списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП; 2. Доставка на хигиенни, санитарни и почистващи материали и консумативи“.

Обява (публикувана в профила на купувача на 17.01.2019 г.)

Информация за публикувана в профила на купувача обява (публикувана в профила на купувача на 17.01.2019 г.)

Документация (публикувана в профила на купувача на 17.01.2019 г.)

Проект на договор по обособени позиции 1 и 2 (публикуван в профила на купувача на 17.01.2019 г.)

Образци (публикувани в профила на купувача на 17.01.2019 г.)

Заглавна страница на документация (публикувана в профила на купувача на 17.01.2019 г.)

Протокол (публикуван в профила на купувача на 20.02.2019г.)

Доклад (публикуван на профила на купувача на 20.02.2019г.)

Договор по позиция 1 /публикуван в профила на купувача на 19.03.2019/

Договор по позиция 2 /публикуван в профила на купувача на 19.03.2019/

 
Крайна дата за подаване на документи: 28.01.2019
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg