Обяви и търгове
 
Доставка на копирна хартия за нуждите на Министерство на икономиката

Дата на обявяване: 20.07.2020

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Министерство на икономиката, на основание чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП във вр. с Рамково споразумение СПОР-9/  08.06.2020 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: "Доставка на копирна хартия за органите на изпълнителната власт и техните администрации" на Централния орган за покупки, Ви кани да подадете електронна оферта за участие във вътрешен конкурентен избор с предмет: "Доставка на копирна хартия за нуждите на Министерство на икономиката".

Покана по чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП (публикувана на 20.07.2020 г. в профила на купувача)

Проект на договор (публикуван на 20.07.2020 г. в профила на купувача)

Образец на Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП (публикувана на 20.07.2020 г. в профила на купувача)

Предложение за изпълнение на поръчката в СЕВОП (публикувано на 20.07.2020 г. в профила на купувача)

Ценово предложение в СЕВОП (публикувано на 20.07.2020 г. в профила на купувача)

Съобщение за отваряне на ценови предложения (публикувано на 05.08.2020 г. в профила на купувача)

Протокол (публикуван на 25.08.2020 г. в профила на купувача)

Доклад (публикуван на 25.08.2020 г. в профила на купувача)

Решение за определяне на изпълнител (публикувано на 25.08.2020 г. в профила на купувача)

Договор (публикуван в профила на купувача на 12.10.2020 г.)

Обявление за възложена поръчка (изпратено на 07.10.2020 г. за публикуване в РОП и ОВ на ЕС, публикувано на 12.10.2020 г. в РОП, ОВ на ЕС и профила на купувача)

Обявление за изменение /изпратено на 13.04.2021 г. за публикуване в ОВ на ЕС и в РОП, публикувано на 16.04.2021 г. в   РОП, ОВ на ЕС и в профила на на купувача/

Допълнително споразумение 1 към договор /публикувано в профила на купувача на 16.04.2021 г./

 
Крайна дата за подаване на документи: 03.08.2020
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката