Обяви и търгове
 
„Доставка на нов лек автомобил за нуждите на Министерство на икономиката”

Дата на обявяване: 07.12.2018

Уважаеми Дами и Господа,

Министерство на икономиката, с адрес: София, ул. "Славянска" № 8, отправя покана към всички заинтересовани участници за участие в обществена поръчка събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на нов лек автомобил за нуждите на Министерство на икономиката”.

Обява (публикувана в профила на купувача на 07.12.2018 г.)

Информация за публикувана в профила на купувача обява (публикувана в профила на купувача на 07.12.2018 г.)

Документация, проект на договор и образци (публикувани в профила на купувача на 07.12.2018 г.)

Заглавна страница на документация (публикувана в профила на купувача на 07.12.2018 г.)

Доклад (публикуван на профила на купувача на 17.12.2018г.)

Протокол № 1 (публикуван на профила на купувача на 17.12.2018г.)

Договор /публикуван в профила на купувача на 27.12.2018/

 
Крайна дата за подаване на документи: 14.12.2018
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg