Обяви и търгове
 
„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Brother (Брадър) и Canon (Канон) за нуждите на Министерство на икономиката“

Дата на обявяване: 02.07.2019

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Министерството на икономиката, на основание чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП във връзка с Рамково споразумение  № СПОР-5 от 18.04.2019 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“, обособена позиция № 2 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Brother (Брадър) и Canon (Канон)" на Централния орган за покупки, Ви кани да подадете електронна оферта за участие във вътрешен конкурентен избор с предмет: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Brother (Брадър) и Canon (Канон) за нуждите на Министерство на икономиката”.

Покана по чл. 82, ал.3 и ал.4 от ЗОП (публикувана в профила на купувача и в СЕВОП на 02.07.2019г.)

Декларация по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП - образец (публикувана в профила на купувача и в СЕВОП на 02.07.2019г.)

Договор - проект (публикуван в профила на купувача и в СЕВОП на 02.07.2019г.)

Предложение за изпълнение на поръчката (видимо в СЕВОП от 02.07.2019г.)

Ценово предложение (видимо в СЕВОП от 02.07.2019г.)

Съобщение за отваряне на ценови предложения (публикувано в профила на купувача на 16.07.2019г.)

Протокол (публикуван в профила на купувача и в СЕВОП на 01.08.2019 г.)

Доклад (публикуван в профила на купувача и в СЕВОП на 01.08.2019 г.)

Решение за определяне на изпълнител (публикувано в профила на купувача и в СЕВОП на 01.08.2019 г.)

Обявление за възложена поръчка (изпратено в РОП на 03.09.2019  г., публикувано в профила на купувача и в РОП на 05.09.2019 г., публикувано  на 05.09.2019 г. в ОВ  на ЕС )

Договор /публикуван на 05.09.2019 г./

Обявление за приключване на договор /публикувано в РОП на 28.04.2021 г.;публикувано в профила на купувача на 28.04.2021 г./

 
Крайна дата за подаване на документи: 12.07.2019
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката