Обяви и търгове
 
Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма

Дата на обявяване: 22.01.2013

Уважаеми дами и господа,

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма с адрес: гр. София, ул. "Славянска" №8, на основание Решение № РД-16-71/22.02.2013 г. на главния секретар на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма".

Приложения:

Решение

Обявление

Документация за участие

Приложения

Ценова оферта

Техническа спецификация

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка (дата на публикуване: 14.11.2014 год.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка - АОП (дата на публикуване: 30.01.2015г.)

Гаранция за изпълнение по договор за обществена поръчка (дата на публикуване: 30.01.2015г.)

 
Крайна дата за подаване на документи: 18.02.2013
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg