Обяви и търгове
 
"Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на МИ в три обособени позиции

Дата на обявяване: 06.04.2016

Уважаеми дами и господа,

Министерство на икономиката, с адрес: гр. София, ул. "Славянска" № 8 открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на МИ в три обособени позиции:

Обособена позиция № 1 "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на Министерството на икономиката, обхващаща административните сгради на МИ на територията на гр. София";

Обособена позиция № 2: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на офис на МИ в административна сграда на ул. "Мария Луиза" № 19, гр. Русе";

Обособена позиция № 3: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на офис на МИ в административна сграда на ул. "Апостол Карамитев" № 12, гр. Бургас".

Решение за откриване - публикувано на 06.04.2016 г.

Становище за осъществен предварителен контрол

Договор /публикуван на 15.06.2016/

Договор /публикуван на 15.06.2016/

Договор /публикуван на 05.07.2016/

 
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката