Обяви и търгове
 
„Доставка на рекламни материали и сувенири, свързани с дейността на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.“

Дата на обявяване: 26.07.2019

Уважаеми дами и господа,

Министерство на икономиката с адрес: гр. София, ул. "Славянска" № 8, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура с предмет: „Доставка на рекламни материали и сувенири, свързани с дейността на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.“

Решение за откриване (изпратено на 23.07.2019 г. в РОП, публикувано на 26.07.2019 г. в РОП и в профила на купувача)

Обявление за поръчка (изпратено на 23.07.2019 г. в РОП, публикувано на 26.07.2019 г. в ОВ на ЕС, в РОП и в профила на купувача)

Заглавна страница, документация и образци (публикувани на 26.07.2019 г. в профила на купувача)

Проект на договор (публикуван на 26.07.2019 г. в профила на купувача)

ЕЕДОП (публикуван на 26.07.2019 г. в профила на купувача)

Протокол № 1 с констатации (публикуван на 02.09.2019 г. в профила на купувача)

Съобщение за отваряне на ценови предложения (публикувано на 11.09.2019 г. в профила на купувача)

Протоколи №№ 1-3 (публикувани в профила на купувача на 14.10.2019 г.)

Доклад (публикуван в профила на купувача на 14.10.2019 г.)

Решение за определяне на изпълнител (публикувано в профила на купувача на 14.10.2019 г.)

Обявление за възложена поръчка (изпратено на 29.11.2019 г. за публикуване в ОВ на ЕС и в РОП, публикувано на 02.12.2019 г. в РОП и в профила на купувача)

Договор /публикуван в профила на купувача на 02.12.2019 г./

Обявление за приключване на договор /публикувано в РОП на 06.01.2021 г.;публикувано в профила на купувача на 06.01.2021 г./

 
Крайна дата за подаване на документи: 28.08.2019
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg