Обяви и търгове
 
„Доставка на резервни части, поддръжка и ремонт на автомобили, собственост на МИ”

Дата на обявяване: 28.03.2016

Министерството на икономиката(МИ), с адрес гр. София 1052, ул. "Славянска" № 8 в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 7, т. 1 от Закона за обществените поръчки, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура по реда на глава 8а от ЗОП за избор на изпълнител за предоставяне на услуга с предмет:"Доставка на резервни части, поддръжка и ремонт на автомобили, собственост на МИ".

Публична покана (публикувано на 28.03.2016г.)

Приложение № 1 към публичната покана (публикувано на 28.03.2016г.)

Ценова листа (публикувано на 28.03.2016г.)

Доклад (публикувано на 15.04.2016г.)

Протокол (публикувано на 15.04.2016г.)

Договор (публикуван на 06.06.2016)

 
Крайна дата за подаване на документи: 06.04.2016
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg