Обяви и търгове
 
"Доставка на резервни части, поддръжка и ремонт на автомобили, собственост на МИ"

Дата на обявяване: 12.03.2015

Уважаеми госпожи и гопода,

Министерството на икономиката (МИ), с адрес гр. София 1052, ул. "Славянска" № 8 в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 7, т. 1 от Закона за обществените поръчки, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура по реда на глава 8а от ЗОП за избор на изпълнител за предоставяне на услуга с предмет: "Доставка на резервни части, поддръжка и ремонт на автомобили, собственост на МИ", публикувана в РОП на АОП с ID: 9039679.

Публична покана

Ценова листа

Приложения

Утвърден протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците - 15.04.2015 г.

Доклад

Договор (24.04.2015)

Информация за изпълнение на договор (22.05.2015)

Информация за изпълнение на договор (01.06.2015)

Информация за изпълнение на договор (29.06.2015)

Информация за изпълнение на договор (15.07.2015)

Информация за изпълнение на договор (28.07.2015)

Информация за изпълнение на договор (18.08.2015)

Информация за изпълнение на договор (01.10.2015)

Информация за изпълнение на договор (23.10.2015)

Информация за изпълнение на договор (05.11.2015)

Информация за изпълнение на договор (13,11,2015)

 Информация за изпълнение на договор (11.01.2015)

 
Крайна дата за подаване на документи: 27.03.2015
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg