Обяви и търгове
 
„Доставка на резервни части, поддръжка и ремонт на автомобили, собственост на Министерство на икономиката”

Дата на обявяване: 26.07.2019

Уважаеми Дами и Господа,

Министерство на икономиката, с адрес: София, ул. "Славянска" № 8, отправя покана към всички заинтересовани участници за участие в обществена поръчка събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на резервни части, поддръжка и ремонт на автомобили, собственост на Министерство на икономиката”.

Обява (публикувана в профила на купувача на 26.07.2019 г.)

Информация за публикувана в профила на купувача обява (публикувана в профила на купувача на 26.07.2019 г.)

Заглавна страница, документация и образци (публикувани в профила на купувача на 26.07.2019 г.)

Проект на договор (публикуван в профила на купувача на 26.07.2019 г.)

Ценова листа (публикувана в профила на купувача на 26.07.2019 г.)

Информация за удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти (публикувана в профила на купувача на 06.08.2019 г.)

Протокол (публикуван в профила на купувача на 20.08.2019 г.)

Доклад (публикуван на профила на купувача на 20.08.2019 г.)

Договор (публикуван в профила на купувача на 02.09.2019 г.)

 
Крайна дата за подаване на документи: 09.08.2019
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg