Обяви и търгове
 
„Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и на координатор на балансираща група за обектите, предоставени на Министерство на икономиката

Дата на обявяване: 03.04.2017

Уважаеми Дами и Господа,

Министерство на икономиката, с адрес: София, ул. "Славянска" № 8, отправя покана към всички заинтересовани участници за участие в процедура с предмет:„Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и на координатор на балансираща група за обектите, предоставени на Министерство на икономиката“.

Решение /публикувано на 03.04.2017г./

Обявление /публикувано на 03.04.2017г./

Докумантация /публикувана на 03.04.2017г./

Отговор /публикуван на 18.04.2017г./

Протокол № 1 относно констатирано несъответствие или липса на информация, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор /публикуван на 22.05.2017 г./

Съобщение за отваряне на ценови предложения /публикувано на 30.05.2017г./

Доклад /публикуван на 06.07.2017г./

Протоколи с №№ от 1 до 3 /публикувани на 06.07.2017г./

Решение за определяне на изпълнител /публикувано на 06.07.2017г./

Покана за провеждане на публичен жребий /публикувана на 18.08.2017/

Доклад /публикуван на 05.09.2017 г./

Протокол от проведен жребий /публикуван на 05.09.2017 г./

Решение за изменение на влязло в сила решение в частта за определяне на изпълнител на обществена поръчка /публикувано на 05.09.2017 г./

Решение за прекратяване /публикувано на 04.10.2017 г./

Обявление за възложена поръчка /изпратено в РОП на 20.10.2017г. публикувано в РОП на 23.10.2017г./

 
Крайна дата за подаване на документи: 12.05.2017
 
отпечатай тази страница
 
Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg