Обяви и търгове
 
„Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и на координатор на балансираща група за обектите, предоставени на Министерство на икономиката“

Дата на обявяване: 15.12.2017

Уважаеми дами и господа,

Министерство на икономиката с адрес гр. София,ул. "Славянска" № 8, отправя покана към всички заинтересовани участници за участие в процедура с предмет: „Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и на координатор на балансираща група за обектите, предоставени на Министерство на икономиката“.

Решение за откриване /изпратено на 12.12.2017 г., публикувано на 15.12.2017 г./

Обявление за поръчка /изпратено на 12.12.2017 г., публикувано на 15.12.2017 г./

Документация /публикувана на 15.12.2017 г./

Проект на договор /публикуван на 15.12.2017 г./

Образци на документи /публикувани на 15.12.2017 г./

Протокол 1 /публикуван в профила на купувача на 25.01.2018г./

Съобщение за отваряне на ценови предложения /публикувано в профила на купувача на 12.02.2018г./

Протоколи с №№ 1-3 /публикувани в профила на купувача на 07.03.2018г./

Доклад /публикуван в профила на купувача на 07.03.2018г./

Решение /публикувано в профила на купувача на 07.03.2018г./

Обявление за възложена поръчка /изпратено в РОП на 11.04.2018 г., публикувано в РОП и ОВ на ЕС на 13.04.2018 г., публикувано на 13.04.2018 г. в профила на купувача/

Договор /публикуван на 13.04.2018/

Обявление за приключване на договор /публикувано в РОР на 02.07.2020 г.;публикувано в профила на купувача на 02.07.2020 г./

 
Крайна дата за подаване на документи: 22.01.2018
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката