Обяви и търгове
 
Избор на изпълнител за сключване на договор въз основа на сключено Рамково споразумение № CПОР-435/03.11.2015 г. за обществена поръчка с предмет: "Услуги по почистване, щадящи околната среда"

Дата на обявяване: 28.12.2015

Процедура по чл. 93б, ал. 3, т. 1 от ЗОП за избор на изпълнител за сключване на договор въз основа на сключено Рамково споразумение № CПОР-435/03.11.2015 г. за обществена поръчка с предмет: "Услуги по почистване, щадящи околната среда"

 
Крайна дата за подаване на документи: 08.01.2016
 

Доклад (качен на 25.01.2016 г.)

Писмо до участниците

Решение за класиране

Протокол

Договор (22.02.2016)

Допълнително споразумение към договор /публикувано на 22.12.2016/

Допълнително споразумение 2 към договор /публикувано на 01.02.2018/

Информация за изпълнение на договор (22.04.2016)

Обявление за приключване на договор /публикувано на 09.05.2018/

отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg