Обяви и търгове
 
Избор на изпълнител за сключване на договор въз основа на сключено Рамково споразумение № СПОР-460/18.11.2015 г. за обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилно гориво, автокозметика и смазочни материали за автомобили чрез карти за безналично п

Дата на обявяване: 10.12.2015

Процедура, съгласно чл. 93б, ал. 3, т. 1 от ЗОП за избор на изпълнител за сключване на договор въз основа на сключено Рамково споразумение № CПОР-460/18.11.2015 г. за обществена поръчка с предмет: "Доставка на автомобилно гориво, автокозметика и смазочни материали за автомобили чрез карти за безналично плащане за нуждите на Министерство на икономиката".

Доклад

Писмо до участници, Решение за класиране и Протокол

Договор (21,01,2016)

Информация за изпълнение на договор /публикувана на 28.02.2017/

 
Крайна дата за подаване на документи: 15.12.2015
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg