Обяви и търгове
 
Избор на изпълнител за сключване на договор въз основа на сключено Рамково споразумение № СПОР-48/30.12.2016 г. по обособена позиция 1 "Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане"

Дата на обявяване: 13.01.2017

Процедура съгласно чл. 82, ал. 4 от ЗОП за избор на изпълнител за сключване на договор въз основа на сключено Рамково споразумение № СПОР-48/30.12.2016 г. за обществена поръчка с предмет: "Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Министерство на икономиката".

Покана по чл. 82, ал. 4 от ЗОП /публикувана на 13.01.2017 г./

Приложения /публикувани на 13.01.2017 г./

Доклад /публикуван на 26.01.2017 г./

Протокол /публикуван на 26.01.2017 г./

Решение за избор на изпълнител /публикувано на 26.01.2017 г./

Обявление за възложена поръчка /изпрането в РОП на 16.02.2017г., публикувано в РОП на 20.02.2017г./

Договор /публикуван на 20.02.2017/

Допълнително споразумение към договор /публикувано в профила на купувача на 21.12.2018/

Допълнително споразумение към договор/публикувано в профила на купувача на 08.05.2019/

Обявление за приключване на договор /публикувано в РОП на 10.04.2020 г.,публикувано в профила на купувача на 10.04.2020 г./

 
Крайна дата за подаване на документи: 23.01.2017
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката