Обяви и търгове
 
"Избор на предприятие за предоставяне на фиксирана телефонна услуга чрез обществена електронна съобщителна мрежа за нуждите на Министерството на икономиката"

Дата на обявяване: 05.03.2015

Министерство на икономиката с адрес: гр. София 1052, ул. "Славянска" № 8, на основание Решение № РД-16-147/05.03.2015 г. на министъра на икономиката отправя покана към всички заинтересовани участници за участие в открита процедура с предмет: "Избор на предприятие за предоставяне на фиксирана телефонна услуга чрез обществена електронна съобщителна мрежа за нуждите на Министерството на икономиката".

Документация

Решение

Обявление

Решение за промяна от 19.03.2015 г.

Актуализирана документация

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Решение за обявяване класирането на участниците и участника, определен за изпълнител (публикувано на 04.06.2015)

Протоколи от работата на комисията (публикувани на 04.06.2015)

Доклад на комисията (публикуван на 04.06.2015)

Информация за освободени гаранции за участие (публикувана на 30.06.,2015)

Договор (16.12.2015)

Изпълнение на договор (25.03.2016)

Изпълнение на договор (22.04.2016)

Обявление за приключване на договор /публикувано в РОП на 28.12.2018,публикувано в профила на купувача на 28.12.2018/

 
Крайна дата за подаване на документи: 14.04.2015
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката