Обяви и търгове
 
Изпълнение на услуга с предмет: "Изготвяне на рецензия на "Окончателен геоложки доклад за находище "Спасово" с изчислени запаси и перспективни ресурси към 20.02.2014 г."

Дата на обявяване: 08.10.2014

Уважаеми дами и господа,

Министерство на икономиката и енергетиката отправя покана към всички заинтересовани лица за изпълнение на услугата: "Изготвяне на рецензия на "Окончателен геоложки доклад за находище "Спасово" с изчислени запаси и перспективни ресурси към 20.02.2014 г."

Покана за участие

Приложения:

  1. Образец на оферта - Приложение №1;
  2. Техническо задание - Приложение №2;
  3. Образец на ценово предложение - Приложение №3;
  4. Проект на договор - Приложение №4
 
 
отпечатай тази страница
 
Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg