Обяви и търгове
 
Изпълнение на услуга с предмет: "Комбиниран медиен мониторинг, включващ следните компоненти: печатен клипинг, радио мониторинг, телевизионен мониторинг и интернет мониторинг"

Дата на обявяване: 13.01.2015

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Министерството на икономиката (МИ), гр. София, ул. "Славянска" № 8 публикува покана с предмет "Комбиниран медиен мониторинг, включващ следните компоненти: печатен клипинг, радио мониторинг, телевизионен мониторинг и интернет мониторинг".

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, посочени в поканата.

Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на ул. "Славянска" № 8, гр. София 1052 в срок до 17:30 часа на 15 януари 2015 г.

За допълнителна информация и въпроси се обръщайте към дирекция "Връзки с обществеността и протокол", лице за контакт: Биляна Иванова, тел.: 02/ 940 73 22.

 

Покана

 
 
отпечатай тази страница
 
Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката