Обяви и търгове
 
Извършване на хамалски услуги в административни сгради на Министерството на икономиката, находящи се в гр. София, ул. "Княз Александър І" № 12, ул. "Славянска" № 8, ул. "Леге" № 2 и № 4, ул. "6-ти септември" № 21 и ул. "Лъчезер Станчев" № 13

Дата на обявяване: 19.03.2015

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Министерството на икономиката (МИ), с адрес гр. София 1052, ул. "Славянска" № 8 в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 7, т. 1 от Закона за обществените поръчки, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура по реда на глава 8а от ЗОП за избор на изпълнител за предоставяне на услуга с предмет: "Извършване на хамалски услуги в административни сгради на Министерството на икономиката, находящи се в гр. София, ул. "Княз Александър І" № 12, ул. "Славянска" № 8, ул. "Леге" № 2 и № 4, ул. "6-ти септември" № 21 и ул. "Лъчезер Станчев" № 13".

Публична покана

Документация за участие

Протокол

Договор

Изпълнение на договор (дата на публикуване 29062015)

Изпълнение на договор (дата на публикуване 28072015)

Изпълнение на договор (дата на публикуване 18082015)

Изпълнение на договор (дата на публикуване 16.09.2015)

Изпълнение на договор (дата на публикуване 05.11.2015)

Изпълнение на договор (дата на публикуване 15.12.2015)

Изпълнение на договор (дата на публикуване 11.01.2015)

Изпълнение на договор (дата на публикуване 28.01.2016)

Изпълнение на договор (22.02.2016)

Изпълнение на договор (25.03.2016)

 
Крайна дата за подаване на документи: 31.03.2015
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката