Обяви и търгове
 
"Извършване на предварителна оценка, екологична оценка и оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони на оперативната програма за иновации и конкурентоспособност за програмен период 2014-2020 г."

Дата на обявяване: 11.10.2013

Открита процедура с предмет:

"Извършване на предварителна оценка, екологична оценка и оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони на оперативната програма за иновации и конкурентоспособност за програмен период 2014-2020 г.", с две обособени позиции:

Обособена позиция 1: Извършване на предварителна оценка на Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност 2014-2020 г.

Обособена позиция 2: Извършване на екологична оценка и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони на Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност 2014-2020 г.

Дата на обявяване: 11.10.2013 г.

Крайна дата на подаване на документи: 20.11.2013г.

Уважаеми госпожи и господа,

Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" , Управляващ орган на ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" (ОПРКБИ) към Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ), с адрес гр. София - 1052, ул. "6-ти септември 21, факс: 02/9329 299, на основание Решение № РД-16-1401/11.10.2013 г. на ръководителя на управляващия орган на ОПРКБИ обявява обществена поръчка с предмет:

"Извършване на предварителна оценка, екологична оценка и оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони на оперативната програма за иновации и конкурентоспособност за програмен период 2014-2020 г.", с две обособени позиции:

Обособена позиция 1: Извършване на предварителна оценка на Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност 2014-2020 г.

Обособена позиция 2: Извършване на екологична оценка и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони на Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност 2014-2020 г.

Решение

Обявление

Документация

Решение за изменение от 24.10.2013 г.

Въпроси и отговори от № 1 до № 3

Въпроси и отговори от № 4 до № 13

Въпрос и отговор  № 14

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - Прояна на дата и час за отваряне оферти

Уведомление за отваряне на ценови оферти

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка по обособена позиция 2 (дата на публикуване: 21.01.2015г.)

Информация за изпълнение - АОП (21.01.2015г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка - АОП (06.02.2015г.)

Гаранция за изпълнение по обособена позиция 2 (13.02.2015г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка по обособена позиция 1 (27.02.2015г.)

Гаранция за изпълнение по обособена позиция 1 (13.02.2015г.)

 
Крайна дата за подаване на документи: 20.11.2013
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg