Обяви и търгове
 
"Извършване на преводачески услуги за нуждите на министъра, на политическия кабинет и на администрацията на Министерството на икономиката и енергетиката по следните две самостоятелно обособени позиции: 1. Писмени преводи 2. Устни преводи."

Дата на обявяване: 18.01.2011

Уважаеми дами и господа Министерството на икономиката и енергетиката отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръча с предмет:
"Извършване на преводачески услуги за нуждите на министъра, на политическия кабинет и на администрацията на Министерството на икономиката и енергетиката по следните две самостоятелно обособени позиции:
1. Писмени преводи
2. Устни преводи."

Документация

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка по обособена позиция 1 (07.11.2014 год.)

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка по обособена позиция 2 (07.11.2014 год.)

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка по обособена позиция 1 (14.11.2014 год.)

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка по обособена позиция 2 (14.11.2014 год.)

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка по обособена позиция 2 (12.01.2015г.)

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка по обособена позиция 1 (15.01.2015г.)

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка по обособена позиция 2 (15.01.2015г.)

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка по обособена позиция 2 (21.01.2015г.)

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка по обособена позиция 1 (21.01.2015г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка по обособена позиция 1 (25.02.2015г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка по обособена позиция 2 (25.02.2015г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка по обособена позиция 2 (27.02.2015г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка по обособена позиция 2 (09.03.2015г.)

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка - АОП (06.02.2015г.)

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка - АОП (06.02.2015г.)

Гаранции за изпълнение по договори за обществена поръчка по обособена позиция 1 и 2 (13.02.2015г.)

 
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg