Обяви и търгове
 
Извършване на три проучвания на територията на Южна България (включва области Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково) по следните теми: ...

Дата на обявяване: 11.03.2014

Министерство на икономиката и енергетиката отправя покана за участие в обществена поръчка с предмет: "Извършване на три проучвания на територията на Южна България (включва области Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково)" по следните теми:

Проучване 1: "Анализ на наличната специализация и квалификация на човешките ресурси в обособените крайгранични области".

Проучване 2. "Анализ на професиите и бизнес дейностите в обособените крайгранични области, както и за възможностите за стартиране на нов бизнес, пазарни тенденции".

Проучване 3. "Анализ на потребностите на МСП от специалисти и управленски кадри (количествени и качествени) в обособените крайгранични области".

Решение

Обявление

Документация

Разяснения от 24.03.2014 г.

Разяснения от 28.03.2014 г.

Разяснения от 02.04.2014 г.

Оповестяване на ценовите предложения

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (дата на публикуване: 15.01.2015г.)

Информация за изпълнение - АОП (21.01.2015г.)

Гаранция за изпълнение по договор за обществена поръчка (дата на публикуване: 29.01.2015г.)

 
Крайна дата за подаване на документи: 09.04.2014
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg