Обяви и търгове
 
„Комбиниран медиен мониторинг, включващ следните компоненти: печатен клипинг, радио мониторинг, телевизионен мониторинг и интернет мониторинг“

Дата на обявяване: 04.12.2015

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.14, ал.5, т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) при спазване на основните принципи при възлагане на обществени поръчки, посочени в чл. 2 от ЗОП, Министерство на икономиката отправя покана към всички заинтересовани лица за изпълнение на услугата: „Комбиниран медиен мониторинг, включващ следните компоненти: печатен клипинг, радио мониторинг, телевизионен мониторинг и интернет мониторинг“.

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, посочени в поканата.

Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на ул. „Славянска” № 8, гр. София 1052 в срок до 17.30 часа на 10 декември 2015 г.

За допълнителна информация и въпроси се обръщайте към дирекция „ВОП”, лице за контакт: Биляна Иванова, тел.: 02/ 940 73 22.

ПОКАНА

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДОГОВОР

 
 
отпечатай тази страница
 
Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg